Archiv článků

Datum: 13.02.2006

Ne americkým základnám

Americký útok na Irák v rozporu s mezinárodním právem bez souhlasu Rady bezpečnosti vedl k odporu Německa, kde mají USA jako pozůstatek okupace Německa po druhé světové válce velké vojenské základny. Ihned se objevily zprávy o tom, že USA uvažují o přemístění těchto základen do východní Evropy, včetně území Čech, Moravy a Slezska. Důvody jsou politické. USA chtějí potrestat německou politiku nesou


Datum: 13.02.2006

Krize demokracie

Příznakem dneška je malý zájem občanů o veřejné dění. Důkazem je nepatrná účast v senátních doplňovacích volbách, ale rovněž v evropských volbách anebo v brněnském referendu o umístění hlavního nádraží. Jen snílek očekává zlepšení v listopadových krajských volbách.

Na trvalou voličskou neúčast mohou politické strany reagovat tak, že nebudou hájit zájmy všech voličů, ale soustředí se na zájmy trošky


Datum: 13.02.2006

Korupce nezávisí na druhu správy

Zdeněk Koudelka

V článku Jaroslava Kupky Co s korupcí ve veřejné správě? (Rovnost 19. 9. 2005, s. 8) autor tvrdí, že pro boj proti korupci je nutné oddělit dva druhý veřejné správy - státní správu a samosprávu. Jde však o teoretický rozdíl. Lidé nerozlišují, zda jdou na úřad státní, obecní či krajský. Veřejná správa se navenek projevuje jako jednotná a občané rozlišují dobrou a špatnou správu. Důvo


Datum: 13.02.2006

Povinný je úřední název

Zdeněk Koudelka

Lingvistka Libuše Čižmářová v textu Jméno Česko je běžné (Právo 17. 5.) se dopustila zásadních protiprávních tvrzení, i když nevycházela z úmyslu porušovat náš právní řád, ale z nadšeného fandovství pro slovo Česko. Čižmářová staví tvrzení o závaznosti používání slova Česko na doporučení Ministerstva školství z 1999 zveřejněné v jeho Věstníku a o rozhodnutí Názvoslovné komise. Náš ú


Datum: 13.02.2006

Skrytá kamera novinářům zůstane

V televizi i dalších mediích se spustila kampaň proti údajnému zákazu využívání skrytých kamer novináři. Šlo o kampaň novinářů, kteří patří do skupiny, pro niž platí heslo – Neznej, nečti, piš, nevíš-li, vymysli si. Je pravdou, že v novém trestním zákoně je trestáno nedovolené nahrávání ať již kamerou či zvukovým odposlechem. Je totiž paradoxní, že přísná pravidla pro odposlech platí pro stát, nik


Datum: 13.02.2006

Registrované partnerství z mého pohledu

Obdobně jako v jiných státech i u nás se vede spor o zavedení nového typu soužití - registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. Jde o uznání formalizovaného soužití homosexuálních párů s obdobnými právy jako mají heterosexuální páry manželské. Přístup k registrovanému partnerství jde, s výjimkou nesouhlasu strany lidové, napříč politickými stranami. Lidovci vycházejí ze stanoviska katolické


Datum: 13.02.2006

K jmenování soudců

V článku Soudci mají nárok na rovné zacházení (Právo 20. 5. 2005) Aleš Gerloch kritizoval prezidentovo rozhodnutí nejmenovat soudce mladší 30 let. Prezident tak reagoval na diskuzi o špatnosti výběru našich soudců a uzavřenosti justice. V zahraničí je obvyklé, že soudci jsou lidé s vyšší životní i právnickou zkušeností a že jsou jmenovány do funkce osoby staršího věku. Již Parlament v roce 2003 po


Datum: 13.02.2006

Rozhodnutí závazné a nespravedlivé

Ústavní soud zpětně vrátil soudcům plné 13. a 14. platy za některé minulé roky. Ve své dosavadní rozdílné judikatuře v této věci se tak většinově postavil na stanovisko aristokratičnosti soudců, pro něž nesmí podle Ústavního soudu platit obdobné platové zákony jako pro ostatní zaměstnance placené z veřejných rozpočtů. Ústavní soud odůvodnil svůj postoj i tím, že další platy byly upřeny soudcům bez


Datum: 13.02.2006

Zjednodušení vinařské správy

Vstup do Evropské unie znamenal v zemědělství značnou administrativní zátěž, jež je důvodná s ohledem na obrovské dotace, které evropský rozpočet zemědělcům poskytuje. Jako stát nezměníme sami tradiční úpravu zemědělství v Evropské unii. Je však povinností státních orgánů využívat evropské předpisy ve prospěch našich občanů a ne je dělat ještě složitějšími. Takový postup vede k oprávněné naštvanos


Datum: 13.02.2006

Salmové snad zbohatnou, hrdinové nejsou

František Schildberger v textu Hlavní zůstává třídní hledisko (Rovnost 22. 8. 2005, s. 12) hodnotí zabavení majetku Salmů jako projev třídního protišlechtického principu. Ovšem Benešovy dekrety, které byly důvodem pro zabavení Salmovského majetku 1945, připravila londýnská exilová vláda jako trest za spolupráci s nepřítelem. V okrese Blansko jsou dva šlechtické rody boskovičtí Mensdorff-Pouilly a


Datum: 13.02.2006

Benešovy dekrety platí

Nejvyšší správní soud působící od začátku roku v Brně vydal 27. 11. 2003 dosud nejdůležitější rozhodnutí. Šlo o státní občanství bývalého knížete Hugo Salma zemřelého v roce 1946. Rozhodnutí se týká platnosti Benešových dekretů a restituce mnohamiliardového majetku na Moravě např. státního zámku Rájec či desetitisíc hektarů lesů v Moravském krasu včetně propasti Macocha. Hugo Salmovi byl v roce 19


Datum: 13.02.2006

Dekrety platí

Vztahy s Rakouskem i s Německem jsou občas zatíženy otázkou platnosti Benešových dekretů. Německá a rakouská strana se dovolává jejich neplatnosti neboť odporují současnému pojetí evropského práva tím, že jsou založeny na kolektivní vině, neboť zbavovaly majetku i občanství Němce a Maďary bez ohledu na individuální vinu v době okupace. Právní řád v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i na Slovens


předchozí 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 následující