Knihy v prodeji

Datum: 21.01.2023

Korunovační klenoty Království českého v Rakousku

Korunovační klenoty Království českého v Rakousku. Leges Praha 2023, ISBN 978-80-7502-643-9, 68 stran.

Kniha se věnuje gotickému žezlu a jablku Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. Ty jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda


Datum: 18.07.2021

Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu

Kniha na stránkách vydavatele: Jaroslav Krejčí - protektorátní premiér a předseda Ústavního souduLeges Praha 2021, ISBN 978-80-7502-475-6, 146 stran.

Kniha seznamuje s osudy ústavního právníka a politika Jaroslava Krejčího (1892-1956). Původně teoreticky zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporovatelům. Dal se do služeb Československé republiky, nejprve


Datum: 26.10.2019

Zákon o obcích. Komentář

Kniha na stránkách vydavatele: Zákon o obcích (obecní zřízení) Komentář


Datum: 20.02.2018

Transcendentní pramen práva

Kniha na stránkách nakladatele Leges Praha.

Datum: 25.01.2018

Učebnice pro Moravu

Podporuji akci Učebnice pro Moravu.

Datum: 25.11.2016

Zdeněk KOUDELKA: Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu


Datum: 01.10.2011

Zdeněk KOUDELKA: Prezident republiky

Václav Klaus: Předmluva ke knize Prezident republiky

Kniha na stránkách vydavatele.