Datum: 24.09.2022

Moravský zemský sněm ožil zákonodárci

Výročí 1200 let první zmínky o Moravanech si připomněli poslanci a senátoři z Moravy 23. 9. 2022 slavnostním setkáním ve sněmovním sále Moravského zemského sněmu v Brně.

Slavností setkání moravských zákonodárců uskutečnila Poslanecká sněmovna. Akci připravil výbor poslanců za vedení Radka Vondráčka (Kroměříž, ANO). Dalšími členy byli Stanislav Bláha (Uherské Hradiště, ODS), Martin Hájek (Radějov, STAN), Lucie Šafránková (Brno, SPD), Vlastimil Válek (Brno, TOP) a Miroslav Zborovský (Těšany, KDU-ČSL). Jednání řídil Radek Vondráček. Historickou promluvu o Moravě měl historik doc. Jiří Pernes, za nepřítomnou předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Adamovou Pekarovou (narozena ve Svitavách, TOP) promluvil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek (narozen ve Znojmě, TOP). Za senátory pronesl řeč Jiří Čunek (Vsetín, KDU-ČSL), exhejtman Zlínského kraje, a přednášku o vývoji moravského znaku měl doc. Zdeněk Koudelka (Brno, Trikolora). Vystoupení byla prokládána velmi pěknými zpěvy smíšeného pěveckého souboru MORAVAN.

Sympatické bylo, že mnozí zákonodárci se dostavili v krojích. Rozličnost krojů vyjadřovala různost moravských oblastí – hanácký kroj Radek Vondráček (replika kroje dlouholetého poslance Moravského sněmu i Říšské rady Františka Skopalíka, 1822-91), slovácký kroj Lucie Šafránková a z Valticka Miroslav Janulík (ANO). Radek Vondráček ohlásil, že podá návrh zákona o zemských znacích a vlajkách, jenž připravil Zdeněk Koudelka, a vyzval poslance z Moravy k jeho podpisu jako spolunavrhovatelů.

Řada účastníků měla poprvé možnost prohlédnout si osobně sněmovní sál Moravského zemského sněmu na Joštově ulici v Brně, který dnes slouží pro jednání pléna Ústavního soudu. Smutné je, že Ústavní soud si nevzpomněl na výročí země, jejíž majetek užívá, například vyvěšením moravské vlajky. Snad přijde den, kdy se budova Moravského zemského sněmu vrátí svému původnímu poslání – zákonodárnému sboru moravskému. Po ukončení zasedání se účastníci přesunuli do budovy Zemského domu, nyní sídla Jihomoravského kraje, kde byly přijati hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL).

Deklarace moravských zákonodárců

Přítomní zákonodárci jednomyslně aklamací povstáním přijali deklaraci zákonodárců zvolených na historickém území Moravy k 1 200 letům první písemné zmínky o Moravanech. Autorem deklarace byl Zdeněk Koudelka. Tuto deklaraci stvrdili svým podpisem spolu s přítomnými hosty a představiteli veřejného života: "My, poslanci, senátoři a další představitelé veřejného života, při příležitosti výročí 1 200 let první zmínky o Moravanech, prohlašujeme, že jsme si vědomi historického dědictví Velké Moravy i tradic státnosti zemí Koruny české, kde vždy Morava spolu s Čechami tvořila základ společné státnosti.  Znát historii vlastní země je základem dobrého vztahu občana ke státu, v němž žije. Současnost vyrůstá z minulosti a směřuje do budoucnosti. Toto máme na paměti i vůči dobrým tradicím vážícím se k Moravě a jejím dějinám.".

[ zpět ]