Archiv článků

Datum: 17.07.2006

Rozpor Ústavního soudu

Ústavní soud zrušil odvolatelnost soudního funkcionáře, jestliže dotčený jednal v rozporu se zákonem např. při nakládání se státními penězi. Ústavní soud to obhajuje údajnou ochranou nezávislosti soudní moci na moci výkonné  a tak zamezil prezidentu republiky a ministru spravedlnosti odvolávat předsedy a místopředsedy soudů. Ovšem v parlamentní demokracii, kterou jsme i my, platí vzájemná kontrola


Datum: 10.07.2006

Dva premiéři

Petr Uhl v textu Za pat může Klaus (Právo 8. 7. 2006) viní prezidenta z toho, že není ještě nová vláda a nabízí možnost jmenování nového premiéra za existence vlády staré, možnost dvou premiérů.

Dva premiéři u nás poprvé působili v roce 1997, kdy premiér Václav Klaus podal demisi, což bylo považováno za demisi celé vlády, byť to ústava nestanoví, a novým premiérem byl 17. 12. 1997 jmenován Josef To


Datum: 08.07.2006

Demokracie vítězí

V brněnském referendu o poloze vlakového hlavního nádraží se většina účastníků sice vyslovila proti nové poloze nádraží, ale výsledky nebyly závazné, jelikož se referenda nezúčastnila alespoň polovina voličů. Důvodem bylo i to, že podporovatelé výstavby nového nádraží nabádali k neúčasti při hlasování. Domnívali se, že tak podpoří novou polohu nádraží, když referendum nebude platné. Tato taktika b


Datum: 30.06.2006

Ústava dává práva prezidentu

Jiří Zlatuška v textu Klaus dostal lekci z práva (Právo 28. 7. 2006) kritizuje prezidenta za zvažování jeho práva odvolat rektora veřejné Vysoké školy uměleckoprůmyslové na návrh akademického senátu. Tvrdí, že prezident má čistě ceremoniální povinnost bez vlastní úvahy. To však nemá ústavní oporu. Hlava státu svá oprávnění vykonává v přesvědčení, že jsou v souladu s ústavou a nejsou proti zájmům s


Datum: 20.06.2006

Úniky odposlechů

Listovní tajemství patří mezi základní ústavní práva, která si vydobyly občané proti panovníkovi již v 19. století. Toto právo zajistilo soukromí a svobodu sdělování zpráv mezi lidmi nejen proti státu, ale i proti všem zvědavým tetkám, které chtějí číst cizí poštu a plkat o ní na návsi. V nové době se toto tajemství rozšířilo na soukromě sdělované zprávy moderními prostředky, včetně telefonů. Naru


Datum: 08.06.2006

Trestání úplatků v obchodě

Trestné činy úplatkářství jsou spojovány s obstaráváním věcí obecného zájmu. Jde o obecný právní pojem širší než pojem veřejného zájmu, jehož naplnění je především posláním judikatury. Jde o činnosti, které jsou spojeny s rozhodováním orgánů veřejné moci, ale i mimo tuto oblast při uspokojování zájmů osob v oblasti materiálních, sociálních, kulturních, sportovních či jiných potřeb.[1] Již dříve by


Datum: 08.06.2006

Změna volebního zákona

Tradičně těsný výsledek voleb vždy oživí diskuze o změně volebního zákona. Že poměr sil skončil v poslaneckých volbách 2006 nerozhodně 100:100 je překvapivé jen pro toho, kdo si neporovnal výsledky voleb od roku 1996, jež ukazují, že poměr mezi pravicí a levicí je trvale vyrovnaný. Otázkou je, zda to vadí či ne. Náš stát dokázal dobře žít s vládami menšinovými i jen těsně většinovými. Občas se sic


Datum: 15.05.2006

Boj soudců o soudce

Ústavní soud rozhodnutím z dubna 2006 nepřímo zasáhl do rozhodování správních soudů ve věci justičních čekatelů i odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu. Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci kárného řízení proti státnímu zástupci. Konstatoval přitom, že vztah státního zástupce ke státu je pracovně právním vztahem, v němž státní zástupce i stát mají rovné postavení. Postavení soud


Datum: 09.05.2006

Eurozatykač

Ústavní soud podpořil existenci eurozatykače. Evropský zatykač umožňuje, aby kdekoliv v Evropské unii byl zatčen podezřelý z trestné činnosti bez ohledu na to, že se nachází v jiném členském státě, než kde ke zločinu došlo. Se svobodným pohybem kapitálu a občanů je spojen bohužel i pohyb zločinu. Není možné, aby zločinci volně překračovali hranice uvnitř Evropské unie a trestní spravedlnost zůstáv


Datum: 09.05.2006

Evropský soud do Brna

V Evropské unii se řadu let vede debata o reformě jejího soudnictví. Dnešní soudy tvoří Evropský soudní dvůr, nižší Evropský soud první instance a Evropský soud veřejné služby určený pro spory zaměstnanců orgánů Evropské unie. Soudy mají sídlo v Lucemburku a první dva vznikly v době, kdy Evropská unie sdružovala mnohem méně států než dnes s mnohem méně obyvateli. Rozšířením Evropské unie vzrostla

Datum: 19.04.2006

Svoboda i proti Ústavnímu soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu o nájemném i o občanství Hugo Salma, který ztratil československé občanství, když požádal za války o občanství nepřítele – Velkoněmecké říše, což správně zhodnotil Nejvyšší správní soud na rozdíl od Ústavního, vyvolala kritiku Ústavního soudu. Ústavní soud je jednou ze státních institucí. Jeho rozhodnutí jsou závazná v konkrétní věci, protože mu tuto moc dává ústava. Úst


Datum: 27.03.2006

Financování obcí

Stanislav Balík v textu Vesnice a jejich hospodaření (Rovnost 22. 3. 2006 s. 7) kritizoval financování obcí včetně rozdílného daňového výnosu na 1 obyvatele dle velikosti obcí. Na obyvatele v Brně dá stát více peněz než v malé vsi. To se může jevit jako nespravedlivé, ale je to odůvodněné. Problémem je velké množství našich obcí. Například v téměř 40 milionovém Polsku je jen necelých 2 500 obcí a


Datum: 13.03.2006

Stát může pomoci kultuře v Brně

Brno jako druhé největší město republiky a zemské město Moravy má ojedinělé postavení v kultuře. Je kulturním centrem pro celou Moravu a jeho kulturní zařízení mají středoevropský význam. Byť bylo zrušeno zemské zřízení, stále zde působí Moravská galerie, Moravské zemské muzeum, Moravská zemská knihovna či Moravský zemský archiv. Tyto instituce jsou zřizovány státem a jsou nadkrajského, tedy zemsk


Datum: 09.03.2006

Humoreska o válce

Občas se hovoří o válce soudů, čímž se myslí střet rozdílných právních názorů mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Nynější vývoj na Nejvyšším soudu lze popsat jako válku na soudě. Prezident republiky prohlásil, že Iva Brožová není předsedkyní Nejvyššího soudu. Vychází ze skutečnosti, že pozastavení vykonatelnosti učiněné Ústavním soudem je možné jen tam, kde to povaha věci připouští. Například


Datum: 03.03.2006

Partnerství žádá skutečnou podporu

Princip přiznání práva na státní uznání životního svazku dvou lidí stejného pohlaví, které však není manželstvím, je správný. Pokud některým lidem velmi záleží na tomto uznání státu a spojují s ním své životní štěstí, pak moudrý stát tato práva svým občanům dá, zvláště jestli jej to nic nestojí. Státu musí záležet na životním štěstí občanů, které není spojeno jen s hospodářským růstem a bohatstvím


předchozí 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 následující