Datum: 21.01.2023

Korunovační klenoty Království českého v Rakousku

Korunovační klenoty Království českého v Rakousku. Leges Praha 2023, ISBN 978-80-7502-643-9, 68 stran.

Kniha se věnuje gotickému žezlu a jablku Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. Ty jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda I. Věnuje se i právní otázce jejich vlastnictví s tím, že náleží České republice. Uvádí i nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a požádat o jejich vydání České republice, což inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta. Součástí publikace je část věnovaná právnímu pojmu koruna a postavení korunovačních klenotů v republice na příkladu Maďarska a České republiky.

[ zpět ]