Datum: 18.07.2021

Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu

Kniha na stránkách vydavatele: Jaroslav Krejčí - protektorátní premiér a předseda Ústavního souduLeges Praha 2021, ISBN 978-80-7502-475-6, 146 stran.

Kniha seznamuje s osudy ústavního právníka a politika Jaroslava Krejčího (1892-1956). Původně teoreticky zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporovatelům. Dal se do služeb Československé republiky, nejprve v moravské zemské správě a s nástupem moravského zemského prezidenta Jana Černého do funkce předsedy vlády přešel do Prahy. Zde působil v Předsednictvu vlády a jako tajemník Ústavního soudu. Věnuje se i odborné činnosti na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v roce 1936 habilituje na docenta a v roce 1938 je jmenován mimořádným bezplatným profesorem. V roce 1939 je profesorským sborem schválen návrh na jmenování řádným profesorem, k čemuž však již pro uzavření vysokých škol nedošlo.

V roce 1938 se stává předsedou Ústavního soudu a též ministrem spravedlnosti. Po zatčení premiéra Aloise Eliáše se ujímá řízení vlády a v lednu 1942 je jmenován předsedou protektorátní vlády. Krejčího život je tak osudově spojen s těžkým obdobím německé okupace. Po válce byl za spolupráci s Němci odsouzen k 25 letům vězení, kde také v roce 1956 zemřel.

Jde o první knihu věnovanou druhé osobě Protektorátu Čechy a Morava po státním prezidentu Emilu Háchovi. Sám Hácha se souhlasem K. H. Franka označil Krejčího za svého nástupce v úřadu prezidenta.

 

[ zpět ]