Datum: 13.02.2006

Zjednodušení vinařské správy

Vstup do Evropské unie znamenal v zemědělství značnou administrativní zátěž, jež je důvodná s ohledem na obrovské dotace, které evropský rozpočet zemědělcům poskytuje. Jako stát nezměníme sami tradiční úpravu zemědělství v Evropské unii. Je však povinností státních orgánů využívat evropské předpisy ve prospěch našich občanů a ne je dělat ještě složitějšími. Takový postup vede k oprávněné naštvanosti a může vyvolávat protievropské nálady. Správným příkladem je postoj Poslanecké sněmovny, která výrazně ulehčila správu spotřební daně pro moravské a české vinaře přes odpor celních orgánů. Zázračná byla výsadba vinohradů před vstupem do Evropské unie. Výsadba finančně podporovaná Vinařským fondem, jehož vznik prosadil bývalý ministr zemědělství Jan Fencl, vrátila moravské vinařství do hranic, které mělo před krizí zemědělství v 90. letech 20. století. Bohužel dnes se projevuje i negativní jev – výrazný pokles výkupních cen domácích hroznů v tvrdé konkurenci s dotovanou evropskou produkcí.

Poslanecká sněmovna v listopadu 2005 schválila zrušení registrace plátců spotřební daně u drobných vinařů s výrobou do 2 000 litrů vína ročně a výrazně omezila administrativu spotřební daně u malých výrobců vína do 1 000 hektolitrů ročně. Jde o postoj plně vyhovující evropskému právu při akceptování národní zvláštnosti. Evropská unie totiž víno zahrnula do výrobků podléhajících spotřební dani, avšak na rozdíl od cigaret či nafty nestanovila minimální sazbu daně a neupravuje správu daně. Proto některé státy včetně nás uplatňují na víno nulovou sazbu. V praxi dřív vinaři museli splňovat náročnou evidenci spotřební daně jako u benzínu či cigaret, ovšem pro stát byl nulový příjem. I tak však celní orgány kontrolovaly tuto evidenci. Celní kontrola byla neefektivní pro stát, protože daňový příjem byl nulový a celníci místo kontrol pohonných hmot či cigaret, kde hrozil daňový únik, se věnovali kontrole vinných sklepů, která možná byla zajímavá pro ně, nikoliv však finančně zajímavá pro stát. Maximálně mohli udělit pokutu někomu, kdo špatně vyplnil jejich daňové formuláře, když však nebyl jako vinař povinen daň platit, jen evidovat. I do budoucna by se měl více uplatnit přístup zdravého rozumu v posuzování evropského práva. Takový přístup, který při zachování evropských povinností ulehčí život podnikatelům i jiným občanům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Proevropský neznamená být hloupý.

[ zpět ]