Veřejné aktivity

Datum: 22.08.2022

Spor s Českou televizí o veřejnost nakládání s jejími financemi

V roce 2018 požádal Koudelka o informaci, kolik stála výroba pořadů Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce v roce 2017. Česká televize jeho žádost o informaci odmítla a generální ředitel České televize jeho odvolání ignoroval. Městský soud v Praze však na základě žaloby Zdeňka Koudelky nařídil generálnímu řediteli České televize o odvolání rozhodnout rozsudkem z 25. 10. 2019, 14 A 36/2019–


Datum: 22.08.2022

Ochrana práv lidí v době covidu

V letech 2021-22 na návrh Zdeňka Koudelky zrušil Nejvyšší správní soud řadu nezákonných covidistických mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Byl to i první rozsudek Nejvyššího správního soudu z 22. 4. 2021, 6 Ao 11/2021–48, ve věci mimořádných opatření vydaných podle pandemického zákona. Soud zkritizoval, že ministerstvo vydalo opatření bez předchozího souhlasu vlády, a poukázal i na