Datum: 13.02.2006

Registrované partnerství z mého pohledu

Obdobně jako v jiných státech i u nás se vede spor o zavedení nového typu soužití - registrovaného partnerství osob stejného pohlaví. Jde o uznání formalizovaného soužití homosexuálních párů s obdobnými právy jako mají heterosexuální páry manželské. Přístup k registrovanému partnerství jde, s výjimkou nesouhlasu strany lidové, napříč politickými stranami. Lidovci vycházejí ze stanoviska katolické církve odmítající homosexuální vztahy z důvodu ochrany rodiny, svátosti manželství muže a ženy a nutnosti vyloučení výchovy děti v těchto svazcích.

Registrované partnerství neohrožuje současnou rodinu či manželství. Homosexuálové někdy do manželství vstupují, ale často je později opouštějí. Naopak nebezpečný útok na manželství by byl, kdyby zákon o registrovaném partnerství byl obecný, jak o tom jeho odpůrci uvažují. To znamená, kdyby ho mohly využít nejen osoby stejného pohlaví, ale i různého pohlaví. Pak by stát umožnil dva zákonné svazky muže a ženy – manželství a registrované partnerství. Lidé by si zřejmě zvolili formu jednodušší, méně závaznou, to znamená pouhou registraci, a vyhýbali by se více formalizovanému manželství. Takovýto zákon s obecnou platností by skutečně vážně manželství ohrozil. Omezení registrovaného partnerství na homosexuální páry nijak neohrožuje manželství jako výlučný svazek muže a ženy.

I dnes mohou být děti vychovávány v homosexuálních párech, pokud rodič má dítě z předchozího heterosexuálního vztahu, a následně se rozhodl plně přihlásit k dosud skrývané homosexualitě. Bylo by nesmyslné, aby byly takové děti s funkčního výchovného prostředí odebírány a umísťovány do ústavní či jiné náhradní výchovy. Návrh zákon o registrovaném partnerství vylučuje společnou adopci dětí homosexuálními páry v registrovaném partnerství.

Odpůrci registrovaného partnerství uvádí, že řada problémů soužití dvojic stejného pohlaví je řešitelná soukromými smlouvami a vztahy (společný nájem bytu, vzájemné dědění a zastupování) a tak nemusí být přijat zvláštní zákon. Pokud ovšem tento zákon je pro určitou skupinu obyvatel, která s formalizovaným svazkem uznaným státem, spojuje své životní štěstí a pokud toto životní štěstí stát nic nestojí, není důvod, proč by stát neměl životní štěstí těmto lidem umožnit. Nevím, jestli umožnění životního štěstí je názor konzervativní, socialistický nebo liberální, ale je to názor správný.

[ zpět ]