Datum: 30.08.2022

Zbytečné vakcíny a bruselské mrhání

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přiznal úděsný fakt. Náš stát zatím zaplatil 21 miliard korun za covidové vakcíny, ale spotřeboval jich jen jednu třetinu. (IVANA LESKOVÁ: Stát už zničil vakcíny za téměř 7 miliard, Mladá fronta Dnes 30. 8. 2021, s. 4).

Za 7 miliard vakcíny zlikvidoval a likvidace čeká vakcíny za dalších 7 miliard korun. Tedy 14 miliard se spálí a bude se muset ještě platit i jejich likvidace. Lidé o vakcíny nemají zájem, protože poznali, že Ministerstvem zdravotnictví placená reklama covidové vakcinace tipu „tečka za covidem“ byla lživá a klamavá. Vakcíny mají omezenou účinnost na několik měsíců a navíc byly vyvinuty na předchozí varianty covidu. To se ví celosvětově, tedy se jich nemůžeme zbavit ani zadarmo formou darování, což by nám alespoň ušetřilo náklady likvidace tohoto odpadu.

Úděsné je, že obrovské mrhání pokračuje a jsme zavázáni stále odebírat další vakcíny. Ministr Válek poukázal na to, že smlouvy o placení za nepotřebné zboží připravila Evropská unie. Je to další příklad idiocie bruselských úředníků a nesmyslnosti bruselské centralizace. Myslím si však, že nejde jen o nedostatek rozumu, ale cílené jednání covidové mafie, která podplatila bruselské orgány. U ostatních vakcín totiž obchodní riziko nesou výrobci a prodejci, obdobně jako všude jinde. Pokud dodají zboží, o které není zájem, musí jej zlikvidovat na své náklady. Nevyužité zboží jim nezaplatí státy, ani systémy zdravotního pojištění. Také musí nést náklady na reklamu a tato reklama nesmí být klamavá.

To, že v případě covidových vakcín, náklady na reklamu a obchodní neúspěch nese stát a ne výrobce, je největší tunel státních peněz v oblasti zdravotnictví, jaký znám. Jako se objevují různé cedule, že tato rozhledna či cyklostezka byla postavena z dotace Evropské unie, je správné informovat občany o tom, že o tyto peníze jste přišli díky hloupé či zločinecké politice Evropské unie. Ať již je to kšeft s covidovými vakcínami či energetickými povolenkami, které platíme v drahé energii, nebo nucení ke koupi elektromobilů, když nám Evropská unie zakáže levnější spalovací motory. Ať si občané posoudí, co Evropská unie dává a jaké obrovské množství peněz bere.

Stranou nemůže zůstat ani odpovědnost našich ministrů zdravotnictví a úředníků Ministerstva zdravotnictví. Ten, kdo souhlasil za náš stát s uzavřením nevýhodné smlouvy a zadával klamavou reklamu a tak zatížil stát obrovskými závazky a přihrál neskutečné zisky výrobcům a prodejcům vakcín, musí nést odpovědnost. Ani zde nevěřím, že šlo jen o hloupost, ale o zločin. A i kdyby šlo jen o hloupost, musí se veřejně označit, kdo je hlupákem.

Ve Francii zavedli po skandálu s rozšířením viru HIV z krve nakažených dárců možnost soudit ministry zvláštním soudem s tím, že mezi soudci jsou jako přísedící i poslanci a senátoři. A žalováni mohou být ministři i poté, co už nejsou ministry a jejich strany nedrží moc ve státě a většinu v parlamentu. To je cesta, jak donutit naše ministry, aby si byli vědomi skutečné odpovědnosti.

[ zpět ]