Datum: 06.06.2022

Covidistická pražská policie vyžadující testování musí platit

Pravomocný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 z 25. 5. 2022, 7C 171/2021-61, přikázal Krajskému policejnímu ředitelství v Praze zaplatit náhradu platu civilním zaměstnancům, kteří se odmítli testovat na covid a zaměstnavatel jim zakázal přístup na pracoviště.

Šlo o dobu září – listopad 2021, kdy testování na covid nenařizovalo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Avšak někteří zaměstnavatelé vyžadovali toto testování o své vůli, přestože testování nenařizoval žádný právní předpis, ani s ním zaměstnanci nevyslovili souhlas v pracovní smlouvě. Tak tomu bylo například v České spořitelně, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i Krajském policejním ředitelství v Praze. Někde se zaměstnanci nezalekli.

To je případ dvou civilních zaměstnanců Policie ČR v Praze. Poté, co jim byl zakázán vstup na pracoviště, a nebyla poskytnuta náhrada platu, se obrátili na soud. Obvodní soud uvedl, že zaměstnavatel může nepřidělovat práci a to i bez udání důvodu, ale musí poskytnout náhradu mzdy. Zaměstnanci, kteří se netestovali, neporušili žádnou právní povinnost, byli připraveni k výkonu práce a bylo rozhodnutím zaměstnavatele, že jim zakázal vstup na pracoviště. Šlo tedy o překážku v práci na straně zaměstnavatele a ten jim musí vyplatit náhradu mzdy ve výši průměrného platu.

Je to smutný příklad toho, jak krajské policejní ředitelství v čele s generálem Tomášem Lerchem, se chovalo ke svým zaměstnancům i policistům. Ani samotné Ministerstvo zdravotnictví po zavedení povinnosti testování zaměstnanců v listopadu 2021 neznemožňovalo netestovaným výkon práce, ale jen je chtělo nahlásit krajským hygienickým stanicím. Paradoxem je, že generál Lerch byl povýšen na prvního náměstka policejního prezidenta.

Na druhou stranu je světlem v tunelu, že soudy se zastanou práv zaměstnanců. Kdo byl v podobné situaci, a po odmítnutí testování mu byl znemožněn výkon práce a nebyla poskytnuta náhrada mzdy, se může dovolat svého práva u soudu. Promlčecí doba je 3 roky.

[ zpět ]