Datum: 11.05.2022

Vousáči: Ministerstvo zdravotnictví ignorovalo upozornění výrobce respirátorů

Vousáči pozor! Výrobce tvrdí, že respirátor nosit nemáte.

Málo kdo čte návody k jednoduchým věcem a tedy i k respirátorům. Člověk je vezme a intuitivně užije v rámci obecné lidské rozumnosti. Prof. Jan Pirk je jeden z mála, který si návod přečetl a upozornil mne, že respirátory nemají nosit vousáči, za což mu děkuji.

Přečetl jsem si návod na použití respirátoru GPP2 od výrobce z Karlových Varů. A skutečně v rámci části UPOZORNĚNÍ je věta: Nepoužívejte, mate-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličeje, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.

To, že nečtou návody běžní lidé, je jejich věcí. Něco jiného je, neřídí-li se návodem držitelé moci, kteří určité výrobky vnucují lidem proti jejich vůli. Ministerstvo zdravotnictví ve svých mimořádných opatřeních nařídilo nošení respirátorů i vousáčům a na toto upozornění výrobce nereagovalo. Buď proto, že na ministerstvu nikdo návod nečetl, nebo jej četli a vykašlali se na to. Ovšem vnucování ochranných a zdravotních pomůcek lidem v rozporu s pokyny výrobce je porušení povinnosti dobré správy ministerstvem. Ministerstvo nereagovalo na tuto skutečnost výjimkou pro vousaté, ale ani se k této skutečnosti nevyjádřilo v odůvodnění opatření.

Vousáči, pokud jste dostali pokutu za nenošení respirátoru, kterou jste ještě nezaplatili, braňte se, že jste postupovali podle pokynů výrobce, tedy podle návodu.

[ zpět ]