Datum: 15.01.2022

Vojáci proti očkování a někteří velitelé proti ústavě

Odpor vůči povinnému očkování proti covidu, nařízené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, je i mezi vojáky.

Neočkovaní vojáci jsou stateční

David Rožánek v článku Vojáci a policisté: petice či výsluhy? (Mladá fronta Dnes 7. 1. 2021, s. 9) napadl vojáky, kteří odmítají očkování. Zpochybnil jejich statečnost. Zastupuji několik desítek neočkovaných vojáků v žalobě proti očkování jako nezákonnému zásahu státu. Jsou mezi nimi i členové osádek bojových vrtulníků, jež statečnost osvědčili v boji. Praporčík Jaroslav Fiedor, nositel 20 armádních vyznamenání, má za sebou tři mise v Afghánistánu, jednu misi v Bosně, kde se spolubojovníky objevil masový hrob Hrastova Glavica, a misi v Kosovu. Není běžné účastnit se bojů v Afghánistánu. Člověk tím projevil charakter, který jej odlišuje od ostatních. Zda někdo padl, byl zraněn či přežil nezraněn je otázka štěstí. Hrozit jim odebráním výsluh je pohrdaní člověkem.

Jaroslav Fiedor uvedl: "Nechci být vnímán jako někdo, kdo se vzpírá rozkazu nebo veliteli. Během své kariery jsem vždy příkladně plnil všechny rozkazy včetně těch, které mne v bojové situaci přímo ohrožovaly na životě. Všechny nadřízené velitele, ať již velitele letky, základny, nebo náčelníka generálního štábu armádního generála Aleše Opatu, se kterými jsem měl tu čest sloužit v Afghánistánu, hluboce respektuji jako velitele i spolubojovníky. Hájím však svá práva, ne jako voják, ale jako bezúhonný občan. Velmi se mne dotýká být označován zbabělcem (viz článek Davida Rožánka). Svou odvahu jsem stejně jako mnoho mých kolegů dokázal během bojových operací v Afghánistánu i v mírových misích v Kosovu či Bosně. Pokud nás, zdravé a neočkované příslušníky ozbrojených sil a integrovaného záchranného sboru, někdo nazývá zbabělci a tvrdí, že pro nás již na našich pracovištích není místo, doufám, že v sobě později najde dostatek odvahy, odhodlaní a osobní cti, aby bránil naše občany před nepřítelem, chránil je před přírodními živly, nebo bojoval o jejich životy v nemocnicích a na operačních sálech.".

Tito vojáci již před přijetím vyhlášky o povinném očkování byli šikanováni a donucování k „dobrovolnému“ očkování zákazem létání, přestože se testovali na covid a byli zdraví. Pakliže zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje nařídit očkování jen, když brání šíření nemoci, a jen na pracovištích ohrožených více nemocí než je obvyklé, je povinné očkování proti covidu nezákonné, protože nedokáže zabránit šíření infekce. Očkovaní přenáší vir a mohou onemocnět.

To, že očkování nebrání šíření, viru dokazuje, že za týden 10. 1. – 16. 1. 2022 bylo nově nakaženo 32 232 neočkovaných a 38 742 plně očkovaných, včetně očkovaných třetí dávkou, tedy asi 45% neočkovaných a 55% očkovaných. Též vojenské letiště či vrtulník nejsou pracoviště více ohrožená infekcí. Vojáci jsou zdraví, fyzicky zdatní lidé nepatřící mezi ohrožené. Vir u nich zpravidla nezpůsobuje nemoc či jen lehkou.

Ministerstvo zdravotnictví o covidovém očkování lživě tvrdilo, že je to tečka za koronavirem. A lže i nyní, když nutí k očkování třetí dávkou, ale stále ve svých mimořádných opatřeních pro vstup na různé akce diskriminuje přirozenou imunitu získanou z nemoci omezením její platnosti jen na půl roku, zatímco imunita z očkování po pouhých dvou dávkách je dnes v jeho opatřeních nekonečná. Lež zabalená do právního aktu zůstává lží a vojáci se proti ní brání žalobou. Prostě nevěří spasitelnosti vakcín, jejichž účinnost je v měsících. Nejlepší vojáci v krizových dobách projevili statečnost i rozum, když se postavili svým šéfům. Charles de Gaulle v roce 1940 odmítl rozkaz ke kapitulaci Francie a odešel do Anglie. Naši letci odmítli Háchův rozkaz ke složení zbraní a odešli bojovat do Polska, Francie a Anglie.

Armádní protiprávní covidismus

Přestože vojáci jsou zdraví lidé, řada z nich covid měla a tedy covid neohrožuje bojeschopnost armády, používají někteří vojenští velitelé vůči vojákům nátlak, který bych očekával v armádě totalitního a ne demokratického státu. Neočkovaným vojákům v letectvu je znemožněno létat. Neočkovaným psovodům je zakázáno brát si domů psy, což je umožněno jen očkovaným psovodům. Tento zákaz nemá žádné odůvodnění v bránění šíření nemoci. Armádní velení zneužívá vztahu psů ke svým psovodům k nátlaku na psovody. Získal jsem informace, že byly prováděny úpravy odměn za rok 2021 ve prospěch očkovaných a v neprospěch neočkovaných. Přitom v roce 2021 bylo očkování dobrovolné a hodnocen má být odvedený služební výkon a ne podpora kšeftu s covidovými vakcínami.

Příprava maření soudního rozhodnutí v armádě

Vojáci, kterým náčelník generálního štábu a další velitelé nařídili postoupení první dávky očkování do konce ledna 2022, podali v rámci svých ústavních práv žalobu proti nezákonnému zásahu státu na Městský soud v Praze i s návrhem na předběžné opatření, kterým by bylo zakázáno vojáky až do konečného rozhodnutí nutit k nezákonnému očkování. Někteří neočkovaní vojáci v rámci letectva údajně měli získat informaci, že bez ohledu na předběžné opatření soudu mohou být stíháni za neuposlechnutí rozkazu s možností trestu odnětí svobody, nepodrobí-li se do konce ledna první dávce očkování.

To je vůči vojákům sprostým vydíráním, protože jedinou sankcí za neočkování je uložení pokuty za kázeňský přestupek do 10 000 Kč. Nelze však odmítnutí nezákonného očkování trestně stíhat. Je to, jako by armáda chtěla trestně stíhat za neuposlechnutí rozkazu vojenského řidiče, který špatně zaparkoval, s odůvodněním, že neuposlechl rozkaz jezdit podle předpisů.

Případné odmítnutí respektování předběžného opatření soudu je protiústavní. Takto jednají vojenští velitelé v rámci vojenských pučů. Nemohou tak jednat beztrestně velitelé u nás, protože jsme právní stát, kde moc vychází z lidu, nikoliv vojenskou diktaturou, kde moc vychází z armádního velení. V právním státě musí respektovat rozhodnutí soudu i armáda. Pokud v armádě nebude respektováno rozhodnutí soudu, jedná se o trestný čin maření úředního rozhodnutí a tomu musí orgány činné v trestním řízení i Parlament zabránit. Jde o podstatu demokratického právního státu.

Proč o tom, že se vojákům za spáchání přestupku odmítnutí nezákonného očkování nesmyslně vyhrožuje trestním stíháním a vězením, což hodnotím jako vydírání, nereferují novináři? Byznys s vakcínami je v rozsahu miliard a mohou být používány i pro ovládnutí médií. V roce 2021 zrušil web Aktuálně.cz možnost nových textů v rámci blogů autorů, kteří psali o covidovém očkování kriticky. Když jsem se dotázal šéfredaktora Josefa Pazderky, zda Aktuálně.cz či vydavatelský dům Economia mají příjmy z různých kampaní na reklamu na covidové očkování, neodpověděl. Nebyli tedy někteří autoři omezeni v rámci pokoutného ovlivňování politiků a veřejnosti ve prospěch covidového očkování?

Vojtěch a Válek

Za protizákonnou vyhlášku č. 466/2021 Sb., o covidovém očkování odpovídá bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Místo aby byl za soustavné porušování zákonů potrestán, dostal od ministra zahraničí pašalík velvyslance v Helsinkách. Je to precedent, který je možná vzorem i pro některé armádní velitele. Vidí, že i když někdo jedná protiústavně, ale je vysoce postaven, tak sice z funkce odejde, ale dostane bakšiš v podobě velvyslaneckého postu ve Skandinávii. Proč pak mají vysocí představitelé státu dodržovat právní řád?

U nás schází faktická právní odpovědnost členů vlády. V prosinci 2021 Vysoký soud Dánského království na základě žaloby parlamentu odsoudil bývalou ministryni pro migraci Inger Støjbergovou na 60 dnů vězení za to, že nezákonně nařídila rozdělení párů žádajících o azyl, pokud v nich byl nejméně jeden z partnerů nezletilý. Na Islandu byl v roce 2012 odsouzen Zemským soudem 8 poslanců a 7 soudců bývalý premiér Geir Haarde, neboť neučinil vše potřebné k řešení finanční krize. Ve Francii Soudní dvůr republiky složený z poslanců a senátorů soudil bývalého premiéra a ministryni kvůli nákazám virem HIV od dárců krve.

Některé státy umožňují soudit ministry na základě žaloby parlamentu pro zvláštní delikty, které jsou širší než běžné trestné činy. Někdy se poslanci jako přísedící podílejí na rozhodování soudu. To je skutečná odpovědnost ministrů, na kterou se nevztahuje poslanecká imunita a žalovat je může parlament i po skončení funkce ministra, kdy se po volbách dřívější opoziční menšina stane většinou. V Dánsku by šel Vojtěch do vězení a ne na post velvyslance.

Ovšem odpovědnost nese i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jeho prohlášení z 14. 1. 2022, že neočkovaní se sankcí bát nemusí, působí směšné u těch, kteří znají tlaky a výhrůžky vůči neočkovaným vojákům. Válek nechápe, že jeho slovo nemá právní význam. Právní význam má jen, že povinné covidové očkování zruší.

Jeho odsouvání rozhodnutí až na únor 2022 je možná motivováno tím, že chce umožnit nátlak na vojáky a policisty, aby ještě podpořil kšeft s vakcínami v lednu 2022, protože vůči vojákům byla první dávka vakcíny nařízena v lednu 2022. Jitří tím atmosféru zklamání i odporu. Budou-li vojáci a policisté nenávidět Válka, je to jeho věc, pokud budou nenávidět vládu, v níž sedí, je to věc vlády. Pokud však policisté, vojáci, hasiči a další své zklamání, jak se po létech služby, někdy i život ohrožující, vůči nim zachoval stát, kterému sloužili, obrátí proti státu, vznikne odcizení mezi občany a jejich státem a to je nejhorší, co Válek svou nečinností způsobuje. Poškozuje stát u občanů, kteří mu slouží.

[ zpět ]