Datum: 08.01.2022

Povinné očkování a pracovní poměr

Povinné očkování na covid, které nebrání šíření viru, protože se po něm očkovaný může nakazit sám a nakazit jiného, je značnou částí obyvatel odmítáno i pro svou omezenou účinnost jen na několik měsíců.

To, že očkování nebrání šíření, viru dokazuje, že za týden 3. 1. – 9. 1. 2022 bylo nově nakaženo 21 782 neočkovaných a 24 337 plně očkovaných, včetně očkovaných třetí dávkou, tedy asi 47% neočkovaných a 53% očkovaných. Přesto se covidisté snaží zastrašit zaměstnance v pracovním poměru v profesích podléhajících povinnému očkování podle vyhlášky č. 466/2021 Sb. Jde například o zaměstnance v sociálních službách či zdravotnických zařízeních nebo zaměstnance ozbrojených sborů.

Zákon o ochraně veřejného zdraví nedává povinnost zaměstnavateli kontrolovat, zda jeho zaměstnanci jsou očkovaní. Situace neočkovaných se bude lišit podle zaměstnavatele. Zaměstnavatel se nemusí se o povinné očkování zaměstnanců starat, donucování a kontrola přísluší krajské hygienické stanici. Nemá povinnost předávat seznamy svých zaměstnanců hygieně. Zaměstnanec nemá zákonem uloženou povinnost informovat zaměstnavatele o svém očkování.

Za nesplnění povinného očkování může uložit pokutu zaměstnanci krajská hygienická stanice maximálně 10 000 Kč, zaměstnavatele nemůže pokutovat vůbec. Pokuta nesmí být uložena opakovaně. Získání důkazů je věcí hygieny, ne zaměstnavatele. Pokud jsou zaměstnanci podle pracovně lékařské prohlídky schopni výkonu příslušného druhu práce, tak to je jediná informace, kterou zaměstnavatel potřebuje. Necovidističtí zaměstnavatelé mohou zlepšit své postavení na pracovním trhu, když získají možnost zaměstnat ty, kteří odejdou od covidistických zaměstnavatelů kvůli faktickému donucování k očkování.

V pracovním právu je zaměstnanec slabší stranou. Pracuje-li u covidistického zaměstnavatele, vymáhajícího očkování, bude mít potíže. Absence očkování sama o sobě není výpovědním důvodem. Výpověď by mohl zaměstnavatel dát jen, když by v rámci pracovně lékařské prohlídky byl zaměstnanec posouzen jako neschopný výkonu práce. O tom rozhoduje lékař, ne zaměstnavatel. Je však možné, že bude na neočkované vykonáván tlak formou šikany ze strany zaměstnavatele a snížením či odebráním nenárokové složky mzdy. V takovém případě je nejlepší využít situaci na trhu práce, kdy je nedostatek zaměstnanců, a přejít k zaměstnavateli, který nucení k očkování neuplatňuje.

[ zpět ]