Datum: 25.11.2021

Habaďura Ministerstva zdravotnictví v reklamě na covid očkování?

Ministerstvo zdravotnictví provádí reklamní kampaň na podporu covidového očkování. Nesdělilo však, zda fotky postižených covidem zachycují osoby očkované či neočkované.

Reklamní kampaň ukazuje těžce postižené pacienty či mrtvé. Jde o snímky lidí umístěných především na jednotce intenzivní péče (JIP). Ke dni 21. 11. 2021 bylo na jednotkách za uplynulý týden nově umístěno 371 neočkovaných a 231 očkovaných pacientů, tedy poměr asi 6:4. Na fotografiích jsou zobrazeni především starší lidé, proto je zajímavé uvést čísla za skupinu pacientů od 70 let. Zde tvoří neočkovaní menšinu 121 a očkovaní většinu 152 pacientů, tedy obrácený poměr zhruba 4:6.

I v dřívější době tvořila skupina očkovaných významnou část pacientů na JIP. Z hlediska náhodného výběru je možné, že fotografie zachycují z velké části, možná i většinově, osoby očkované. Proto jsem učinil na Ministerstvu zdravotnictví dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím: „Disponuje Ministerstvo zdravotnictví údajem, že fotografie, které získalo pro potřeby brutální kampaně od fotografa Lukáše Bíby, jsou fotografie osob neočkovaných proti covidu či očkovaných proti covidu a v jakém poměru jsou tyto osoby na fotografiích zastoupeny.“. Ministerstvo neodpovědělo.

Obdobná kampaň je i v rámci protikuřácké reklamy na obalech cigaret. Jak by na důvodnost takové reklamy nahlíželi lidé, zjistí-li, že jsou zachyceny následky rakoviny plic u nekuřáků? Rakovina je špatná u kuřáka i nekuřáka, ale z hlediska protikuřácké kampaně není důvěryhodné používat k odstrašení od kouření nemocného nekuřáka. A jak je to u brutální reklamy na covidové očkování?

Věnování

Tento text věnuji Janu Hnízdilovi, Janě Zwyrtek Hamplové a Janu Tománkovi, kterým za jejich názory bylo znemožněno publikovat na Aktuálně.cz.

[ zpět ]