Datum: 06.10.2021

Rektor nemá svévoli v covidových opatřeních

V článku Kamily Juškové: Respirátory i při výuce. Někde (Mladá fronta Dnes 29. 9. 2021, s. 1 a 4) se uvádí, že na některých vysokých školách musí být respirátory a jinde ne. Zavádí-li vysoká škola přísnější opatření, než je stanoveno Ministerstvem zdravotnictví, doporučením, je to možné. Byť studenti to mohou vnímat obdobně, jako když se za totality důrazným doporučením vymáhala účast na prvomájovém průvodu. Právně však doporučení není vymahatelné.

Jiné je, když rektor univerzity ve Zlíně vyžaduje testy a informaci o očkování a prodělané nemoci. Vysoké školy mohou stanovit povinnosti studentům vnitřními předpisy, které však musí být registrovány ministerstvem školství a mohou upravovat jen věci, které stanoví zákon o vysokých školách, což není oblast zdravotnického testování a informací o zdravotním stavu.

Ministerstvo zdravotnictví nemůže přenést na jiné své oprávnění k epidemiologickým omezením, které má podle zákona pandemického zákona a o veřejném zdraví. To je nepřípustná subdelegace moci, kterou mu svěřil Parlament. To, že to ministr možná tvrdí, není právní argument.

Právo na vzdělání je základní lidské právo, které může být omezeno jen zákonem. Odepře-li student roušku, test či očkování, které nevyžaduje Ministerstvo zdravotnictví, ale jen rektor školy, nemůže být postižen v přestupkovém řízení, jelikož přestupkem je jen porušení mimořádných opatření ministerstva a hygieny, ne opatření rektora. Škola, která vyžaduje informace o tom, zda byl student očkován či onemocněl nějakou nemocí, se dopouští nedovoleného sběru a nakládání s citlivými osobními údaji o zdravotním stavu a přisvojuje si pravomoc Ministerstva zdravotnictví. Přisvojení si pravomoci úřadu je trestný čin. Proto bylo podáno trestní oznámení a  oznámení o přestupku Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Studenti mohou podat ke krajskému soudu žalobu proti nezákonnému zásahu, jelikož jejich právo na vzdělání vysoká škola podmiňuje nezákonnými podmínkami. Boj proti zneužití moci je rizikový. Pokud však studenti šli v roce 1939 proti německým okupantům a v roce 1989 proti totalitnímu režimu a jeho rektorům, proč nemít odvahu vystoupit dnes? Trikolora Svobodní Soukromníci se zneužívání moci postaví.

Videorozhovor pro Nadační fond Svědomí národa, 4. 10. 2021.

[ zpět ]