Datum: 21.09.2021

Trikolora Svobodní Soukromníci pro tradiční rodinu

Hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci je pro manželství jako vztah může a ženy a rodičovství, včetně adoptivního, jako vztahu dětí k tátovi muži a mamince ženě.

Tradiční manželství

Manželství jako vztah může a ženy je základem rodiny. Jeho smyslem není jen úprava vztahu dvou lidí, ale vytvoření podmínek citových, duchovních, materiálních i společenských pro rození a výchovu dětí. Tato instituce je hodna ochrany, byť se rodí i děti mimo manželství a byť ne všechna manželství mají dětí. Proto je manželství jiné než vztah mezi dvěma osobami stejného pohlaví, jenž k přirozenému vzniku rodiny s dětmi vést nemůže. V našem státě je zakotveno pro stejnopohlavní páry registrované partnerství, které zaručuje obdobná práva v oblasti majetkových a obdobných vztahů jako manželství. Ale manželství není jen o majetkových a podobných vztazích, ale především o základu přirozeně vzniklé rodiny s dětmi, proto má mít zvláštní právní úpravu.

Tradiční rodina s dětmi

Moderní doba ve střední Evropě rodinu oslabila. Řadu pečovatelských funkcí převzal stát, především v oblasti péče o potřebné členy širší rodiny. Není tomu všude v Evropě. Stále přetrvává význam širší rodiny, která zabezpečuje péči o své potřebné členy místo státu, například na Balkáně. Přes oslabení rodiny je rodina základem pro novou generaci a výchovu dětí. Rodičovství je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku určeno jako vztah dítěte k otci muži a matce ženě. Právo zde uznává přirozenost.

Tuto právní definici rodičovství není správné měnit umožněním adopcí dětí stejnopohlavními páry. Zastánci těchto adopcí zamlčují, jaký by to mělo dopad na právní řád a většinovou společnost. Naše právo totiž uznává, že rodiče jsou otec a matka a že otec je muž a matka žena. Chce-li někdo zavést adopci pro stejnopohlavní páry nebo adopci dítěte druhým členem stejnopohlavního páru, musí zrušit tuto základní definici rodičů. Naše právo vychází z přirozené reality a neumožňuje, aby dítě mělo dvě matky ženy, či dva otce může, a neumožňuje, aby otec byl žena a matka muž.

Ten, kdo chce zavést rodičovství dětí dvěma stejnopohlavními rodiči, chce, abychom se vzdali konceptu otce muže a matky ženy. Chtějí zavést označení rodič 1 a rodič 2. Většina se má kvůli přání menšiny sklonit a to v tak lidské oblasti jako je rodičovství. V soukromí by nám dítě nadále mohlo říkat maminko a tatínku, ale v úředních dokumentech by tyto pojmy byly nahrazeny rodičem 1 a 2. Rozumný stát však netvoří rodinné právo, aby lidi ovládlo, ale aby respektovalo to, co je přirozené. Trikolora Svobodní Soukromníci nevymění mámu a tátu za pojmy rodič 1 a 2, chrání rodinu jako přirozenou jednotku pro novou generaci. Proto odmítá adopci stejnopohlavními páry.

[ zpět ]