Datum: 14.07.2021

Ministr Vojtěch vydírá a útočí na děti

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby i děti od 12 let hradily testy na čínskou chřipku. Je to nejpodlejší útok státu na děti a rodinu od pádu totality 1989.

Ministr Vojtěch jako zloděj práv

Ministr uvedl, že stát uhradí jen jedno plošné testování děti po prázdninách a pak prý už ne. Ať jej nehradí, ale ať nepodmiňuje běžné aktivity dětí a školní docházku testováním. Listina základních práv a svobod garantuje základní a střední školství jako bezplatné. Stát nemůže podmiňovat návštěvu školy dobrovolným očkováním nebo placeným testem. Tuto povinnost by musel stanovit zákon a žádný tak nečiní. Naši ministři zdravotnictví dlouhodobě na ústavní práva lidí kašlou. Ovšem útok na děti je vrchol překonávající dosavadní protiústavní kroky ministrů zdravotnictví. Ten, který okrádá lidi o jejich práva, je zloděj. Když chce okrást o práva i děti, je to o to opovržlivější.

Ministr Vojtěch chce vyrábět dětské dluhy

Požadovat platbu za testy po dětech od 12 let, které nejsou výdělečné činné, je začátek výroby dětských dluhů. Bude ministr Vojtěch v případě nezaplacení dávat děti do exekuce? Bude ministr Vojtěch chodit po dětských pokojíčcích a zabavovat dětem hračky? Kam až chce ministr při vynucování očkování zajít?

Lež o dobrovolnosti vakcíny

Vláda v rámci své kovidistické ideologie sice hlásá, že očkování je dobrovolné, ale ve skutečnosti vynucuje očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně i od zdravých lidí. Vůči žádné jiné nemoci, včetně infekčních, ministr takto nepostupuje. Jde mu ve skutečnosti o podporu podávání vakcín, které stát nakoupil a o které lidé nemají zájem. Pokud ministr za účelem podpory kšeftu s určitou komoditou omezuje lidi a dokonce chce vydírat rodiče skrze děti, je to gauner. Buď platí, že očkování je dobrovolné, pak jej ministr nemůže vynucovat oklikou, nebo má být očkování povinné, pak to ale stát musí nařídit právním předpisem a nést odpovědnost za škody, které tím lidem způsobí.

Neočkování očkované neohrožují

Současná omezení lidí ztrácí legitimitu. Dříve, když nebylo očkování dostupné, mohla se opatření Ministerstva zdravotnictví zaštítit tím, že jsou pro ochranu rizikových skupin a lidí, kteří se chtějí očkovat a bojí se čínské chřipky. Ovšem dnes má každý, kdo se chce naočkovat, možnost se naočkovat.

Lidé, kteří se nechtějí očkovat, na to mají právo. Není stanovena povinnost očkování. Jde o jejich svobodné rozhodnutí. Oni svým rozhodnutím očkované neohrožují, pokud je ovšem vakcína skutečně účinná. Jen se třebas nikdy nenechali očkovat na žádnou chřipku a nevidí důvod svůj postoj měnit ani u čínské chřipky.

To, že by se neočkovaní podíleli finančně na své léčbě zvýšeným zdravotním pojistným, je možné jen, když tak stát bude postupovat obecně vůči všem lidem s vyšším rizikem. Tedy u sportovců bude chtít zohlednit jejich riziko úrazu, u kuřáků jejich riziko onemocnění rakovinou plic, u milovníků sladkého jejich riziko cukrovky atd. Pakliže se hovoří o tomto postupu jen vůči neočkovaným na čínskou chřipku, jde o diskriminaci, kdy cílem není zohlednit možná rizika, ale zase nutit k „dobrovolnému“ očkování.

Říjnové volby – lidé mají možnost změny

Hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) napadne u Nejvyššího správního soudu opatření ministra zdravotnictví, kterým chce zatížit děti platbami za testy a vůbec za jejich vynucování. Nicméně skutečností je, že ministři zdravotnictví si někdy ze soudu nic nedělají. Nejvyšší správní soud prohlásil na návrh předsedy Trikolory Zlínského kraje Libora Lukáše, že opatření, které stanovilo povinnost testů, očkování či prodělané nemoci jako podmínku návštěvy restaurační zahrádky bylo v rozporu se zákonem. Nicméně ministerstvo tuto povinnost nadále stanovuje v jiném opatření s jiným datem a číslem jednacím. Soud rovněž vyčetl nedůvodnost rozlišování imunity z očkování, která je preferovaná a uznává se na 9 měsíců, a imunity z nemoci, která platí jen 6 měsíců. Už tím ministerstvo uznalo lživost kampaně, že očkování je tečka za čínskou chřipkou. Podle ministerstva chrání jen 9 měsíců, o žádnou tečku nejde. Snad jen o pomlčku.

Rozhodující budou volby. Lidé si buď zvolí strany, které se nestydí vydírat a zpoplatňovat děti, nebo strany, které to odmítají. Trikolora nikdy nehlasovala pro nouzový stav a odmítla schválit pandemický zákon. Do voleb jde se závazkem, že bude proti zavírání ekonomiky a diskriminaci neočkovaných. Otevře dětem školy bez podmínek a nebude je nutit k očkování, ani bezdůvodnému plošnému testování. Hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci v případě volebního úspěchu bude vymáhat náhradu škody po ministrech zdravotnictví, kteří vydali nezákonná opatření okrádající lidi o jejich práva. Ať škodu plátí ten, kdo ji způsobil.

[ zpět ]