Datum: 01.07.2021

Ústavní pláč

Městská část Brno-střed je největší městská část v Brně dle počtu obyvatel, kterých je asi 65 000. Je větší než některá krajská města.

Jednou z agend obcí a městských částí je i správa shromažďovacího práva. Tu musí zajistit i mnohem menší obce. Jde o agendu na Úřadu městské části Brno-střed častou, když se v ní nachází centrum města a tedy se shromáždění zpravidla konají zde.

Konalo se zde i shromáždění proti porušování práv občanů v rámci covidistických opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, které bylo rozpuštěno úřadem městské části, když jeden z řečníků mluvil proti nošení roušek. Ve věci byla podána žaloba ke Krajskému soudu v Brně.

Každý má právo ve vyjádření soudu uvést, co uzná za vhodné. Jak však hodnotit, když přípis z 11. 5. 2021 Krajskému soudu v Brně, za úřad městské části sepsaný advokátem Vítem Křížkou, uvádí, že úřad „nedisponuje právníky, kteří mají zkušenost se zastupováním před správními soudy ve věci, která se dotýká ústavněprávních otázek“.

Nad tímto vyjádřením lze jen povzdechnout. Oceňuji přiznání pravdy. Ale shromažďovací právo je ústavní právo. Kdyby to uvedla malá obec, kde je na úřadě neuvolněný starosta a jedna paní účetní, snad by se to dalo pochopit. Ale pokud to uvádí úřad spravující území s desítkami tisíc obyvatel, je to neobhajitelné. To už by i Ministerstvo zdravotnictví mohlo říci, že za protizákonná opatření nemůže, protože nemá právníky na ústavněprávní otázky. Bude mít pravdu, ale pokud úřad takové právníky nemá, ať neomezuje ústavní práva lidí.

[ zpět ]