Datum: 28.05.2021

Ministerstvo zdravotnictví nemůže podat ústavní stížnost

V médiích se objevila zmínka, že Ministerstvo zdravotnictví bude respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu, jež zrušily jeho nezákonná mimořádná opatření, do doby rozhodnutí Ústavního soudu.

Ovšem Ministerstvo zdravotnictví jako státní orgán nemůže podat ústavní stížnost Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost je nástrojem ochrany osob proti porušení základních lidských práv. Není to nástroj pro zneužívání moci státními orgány. Státní orgány ve věcech jejich mocenských vrchnostenských rozhodnutí nemají právo ústavní stížnosti. To má stát jen v případě majetkových a jiných soukromých práv.

Skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví o této možnosti uvažuje, je dokladem jeho právní neschopnosti. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu rušící zákazy obchodu a služeb je konečné. Nyní Ministerstvo zdravotnictví může jen vyřizovat požadavky na náhradu škody způsobenou jeho nezákonnými mimořádnými opatřeními.

[ zpět ]