Datum: 28.05.2021

Trestní oznámení na Arenbergera

Dne 28. 5. 2021 bylo podáno Městskému státnímu zastupitelství v Praze Zdeňkem Koudelkou (Trikolóra) trestní oznámení na bývalého ministr zdravotnictví Petra Arenbergera a náměstka ministra pro legislativu a právo Radka Policara.

Skutek

Bývalý ministr Arenberger vydával v době 7. 4. 2021 – 26. 5. 2021 mimořádná opatření, kterými zakazoval určité podnikatelské aktivity a zakazoval lidem přítomnost v provozovnách obchodu a služeb, přestože věděl či vědět měl a musel, že jedná v rozporu se zákonem. Náměstek se zřejmě na této činnosti podílel.

Opatření označil Nejvyšší správní soud jako nezákonná. Ministerstvo nemůže obchod a služby a některé další činnosti (shromažďovací právo) zakazovat, ale jen omezovat, přičemž zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách je zákazem služby. Ministerstvo však vydalo i nepřípustné omezení práva shromažďovacího či zakazující zpěv v kostele. Ministr Arenberger nereagoval na soudní rozsudky a zatvrzele porušoval pandemický zákon a práva lidí tím, že vydával následná opatření obsahující zákazy obchodu a služeb.

Vědomé protizákonné jednání

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger již při vydání prvního opatření připustil, že uvedené opatření je nezákonné, ale počítá s tím, že soud jej zruší až za určitou dobu a to mu stačí: „Arenberger předpokládá, že se lidé budou podle nařízení chovat, dokud ho případně za čtrnáct dnů soud nezruší“ (iDnes.cz 11. 4. 2021).

Novináři Markéta Dobiášová, Petr Švihel v článku „Věděli, že zastavují život v Česku nezákonnou kličkou. Tady je důkaz“ (SeznamZpravy.cz 28. 5. 2021), uvedli, že vedení ministerstva vědělo od počátku, že postupuje nezákonně a to již od 24. 2. 2021, kdy nejmenovaný úředník Ministerstva zdravotnictví zaslal mail hlavní hygieničce Jarmile Rážové a náměstku Radku Policarovi, kde výslovně upozorňuje, že při přechodu z nouzového stavu do režimu pandemického zákona nelze obchody a služby zakazovat, ale jen omezovat.

V jiném článku Markéta Dobiášová:  Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva, SeznamZpravy.cz 7. 5. 2021 založeném na zdrojích přímo z Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že odborný aparát ministerstva si uvědomoval nezákonnost ministrem zdravotnictví vydávaných mimořádných opatření.

Škoda

Nezákonnými zákazy byla způsobena škoda značnému množství podnikatelů. Pokud by byla mimořádná opatření zákonná, je stát povinen hradit podnikatelům jen skutečnou škodu, tedy bez ušlého zisku, podle pandemického zákona. Protože však jsou nezákonná, je povinen hradit škodu dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy se hradí i ušlý zisk. To zvyšuje částku, jež je stát povinen zaplatit. Trikolóra žádá, aby škodu zaplatil Arenberger ze svého.

Trestné a jiné činy

Skutky mohou naplnit podstatu trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby, přičemž byla způsobena vážná porucha v činnosti velkého počtu podnikajících osob a škoda velkého rozsahu. Případně se jedná i o poškození cizích práv tím, že ministr uvedl v omyl osoby, že mimořádná opatření jsou zákonná a podnikatelé tak uzavřeli své provozovny, čímž bylo poškozeno jejich ústavní právo podnikat. Podáno bylo i oznámení o přestupku na Úřad městské části Praha 1, neboť Arenberger zřejmě jako ředitel fakultní nemocnice neplnil řádně povinnost podat úplné oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů.

[ zpět ]