Datum: 23.05.2021

Arenberger chce uzákonit segregaci lidí

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger chce uzákonit to, že neočkovaným a netestovaným, ale jinak zdravým lidem budou zakázány některé služby. Jde o první pokus o uzákonění segregace lidí při využívání některých služeb na našem území od druhé světové války.

Ministerstvo zdravotnictví již tuto segregaci používá i bez zákona ve svých mimořádných opatřeních. Ovšem stanovení takové segregace, kdy někteří lidé mohou užívat běžné služby a jiní ne, jen pouhým správním aktem ministerstva je hrubý zásah do ústavní zásady rovnosti občanů. Proto se Ministerstvo zdravotnictví snaží segregaci stanovit zákonem novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou vláda předložila do Poslanecké sněmovny 21. 5. 2021.

Pokud je pravda, že vakcíny jsou účinné, tak se očkovaní nemusí neočkovaných bát. Pokud vakcíny nejsou účinnou ochranou, není důvod je vynucovat. Segregace lidí má být fakticky tlakem na covidové očkování jako povinnosti, byť formálně je dobrovolné. Ministerstvo zdravotnictví nevysvětluje, proč ve své segregaci rozlišuje imunitu z očkování, která je časově neomezená, a imunitu z prodělané nemoci, kterou nyní časově omezuje na 180 dní (do 23. 5. 2021 jen na 90 dní). Tento postup je spekulativní.

Ministerstvo tak vyvolává tlak na absolvování očkování v době, kdy dvě očkovací vakcíny (Astra Zaneca, Johnson and Johnson) jsou v některých státech vyřazeny pro podezření z následného úmrtí.  Pokud chce stát nařídit povinné očkování, musí to udělat právním předpisem a nést odpovědnost za zdravotní následky takto nařízeného očkování. Pokud ministerstvo preferuje imunitu z očkování, aniž chce nést následky tím, že by ho nařídilo jako povinné, a přitom ví, že dochází k úmrtím, jde o postup protiprávní a hrubě nemorální. Segregace lidí v přístupu ke službám může být důsledkem lobování dodavatelů vakcín a testů, jde o miliardové kšefty. Trikolóra je zásadně proti uzákonění diskriminační segregace lidí.

[ zpět ]