Datum: 11.03.2021

Zneužití trasování

Hygiena protiústavně využívá informace získané od lidí k jejich postihu, aniž by je upozornila, že to, co řeknou, může být použito proti nim.

Případ bývalého prezidenta Václava Klause odhalil úděsnou praxi hygieny. Václav Klaus, který onemocněl koronavirem, v rámci trasování přímo či skrze svůj doprovod poskytl pravdivé informace o pohybu. Hygiena tyto informace využila k iniciování sankčního řízení proti němu, tedy ne pro ochranu zdraví lidí.

Václav Klaus navštívil svou nemovitost v Černém Dole v uzavřeném okrese Trutnov ještě před plošným zákazem cestování. Předtím si ověřil na krajské hygienické stanici, zda tak může učinit a bylo mu sděleno, že ano, pokud prokáže vlastnictví např. výpisem z katastru nemovitostí. Ten si obstaral. Na hranici okresu byl kontrolován policií, která mu cestu s tímto výpisem umožnila. Později však hygiena iniciovala přestupkové řízení za tuto návštěvu.

Pomiňme absurditu postihu za to, že postupoval podle instrukcí státních orgánů, byť to dokládá absenci principu právního státu. Takové jednání je zakázanou provokací údajného nezákonného jednání státem. Úděsné je zjištění, že hygiena nepoužívá informace získané od občanů v rámci trasování jen k předcházení šíření koronaviru, ale využívá je k jejich postihu, aniž by je na to upozornila. Záludným zatajením možného použití získaných informací, porušuje ústavní zákaz sebeobviňování, který i děti znají z detektivních filmů známými slovy: vše co řeknete, může být použito proti vám.

Je to neústavní i hloupé. Kdo se dívá na seriál Letecké katastrofy, ví, že americký úřad vyšetřující letecké nehody je úspěšný v získávání pravdivých informací tím, že výpověď před ním učiněná nesmí být použita v trestním řízení proti vypovídajícím osobám. Tedy i ten, kdo mohl svou nedbalostí zavinit leteckou nehodu, se nebojí vypovídat, jelikož mu to nemůže uškodit. Kdyby tomu bylo naopak, řadu věcí by zamlčel. Pro letecký úřad totiž není určující potrestat viníka, ale získat informace, na základě kterých může novými opatřeními zabránit opakování nehody.

Hygiena si musí uvědomit, zda je pro ni prioritou získat informace pro zdravotnický účel nebo pro postih osob, které ji informace sdělují. Za neústavní a záludné jednání hygieny odpovídá ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pokud nebude tento ministr odvolán a nenastoupí nový, který zakáže hygieně zneužívání poskytnutých informací k postihu těch, kteří je poskytují, pak každý může odmítnout sdělení informací, pokud by si tím přivodil postih sám nebo osoby blízké.

[ zpět ]