Datum: 28.02.2021

Hodnotitelé pravdy a lež Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví si najalo obchodní společnost Semantic Visions, aby mohlo výsledky činnosti obchodní společnosti využít k ovlivnění veřejného mínění o koronaviru. Při tomto utrácení státních peněz Ministerstvo zdravotnictví spojovalo s údajnými dezinformacemi či dezinformačními weby zastánce názorů, které odporovaly názorům ministerstva. Takto ministerstvo vystoupilo proti bývalému prezidentovi Václavu Klausovi a epidemiologovi profesoru Jiřímu Beranovi.

Václav Klaus v dopise ministru zdravotnictví z 1. 12. 2020 uvedl: Musím se ale zásadně a kategoricky ohradit proti tomu, že mne oficiální stránky Vašeho úřadu – v rubrice „Dezinformace o covid-19“ – zařazují mezi autory „výrazných výroků a silných prohlášení“, které údajně slouží k podpoře „dezinformací a konspiračních teorií.“.

Dle ministerstva služba není veřejná zakázka

Ministerstvo na přímý dotaz nepotvrdilo, že výběr obchodní společnosti Semantic Visions proběhl transparentním zadáním veřejné zakázky. Ministerstvo zdravotnictví sdělilo v dopise z 21. 1. 2021: „Nejednalo se o veřejnou zakázku, jednalo se o službu na základě objednávky tiskového odboru Ministerstva zdravotnictví“. Dopis podepsala ředitelka Kanceláře ministra. Sdělení ministerstva je lží. I starosta malé obce ví, že nákup zboží i služeb podléhá režimu veřejných zakázek. Jaká je tedy odborná úroveň ministerstva, které uvaluje na lidi ohromné zákazy a vyhrožuje drastickými pokutami, ale přitom tvrdí, že objednávka služby není veřejná zakázka?

Zákon o veřejných zakázkách ukládá povinnost zadávat veřejné zakázky transparentně, včetně zakázek malého rozsahu. Na žádost o informaci, jak proběhl transparentní výběr obchodní společnosti Semantic Visions, Ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že objednávku provedl tiskový odbor Ministerstva zdravotnictví. To nic neříká o transparentnosti. Nebo žádná transparentnost nebyla? Šlo o kamarádičkovství či pletichy při veřejných zakázkách?

Neřádné zveřejnění v registru smluv

Smlouvy nad 50 000 Kč bez DPH musí být zveřejněny v registru smluv. Teprve zveřejněním dochází k účinnosti smlouvy. V registru smluv je však zveřejněna jen objednávka Ministerstva zdravotnictví ze 7. 12. 2020. Ke zveřejnění objednávky v registru došlo až 22. 12. 2020. Ovšem nebyla zveřejněna samotná smlouva. A přitom se na společnost Semantic Visions odvolávalo Ministerstvo zdravotnictví ve věci Václava Klause, která nastala ještě před datem podepsání objednávky. Na základě jaké smlouvy či objednávky to tedy bylo?

Smlouva nemusí být na jedné listině. Smlouva může být uzavřena i přijetím objednávky, pak je vhodné zveřejnit i toto přijetí objednávky, aby bylo zřejmé, že dodavatel přijal podmínky tak, jak byly uvedeny v objednávce. To se v tomto případě nestalo. Na řádné zveřejní v registru smluv je vázána účinnost smlouvy. Na základě neúčinné smlouvy nelze platit. Navíc samotná objednávka byla zveřejněna až 22. 12. 2020, když v objednávce je uvedeno, že plnění má být poskytnuto v období 13. 12. 2020 – 13. 2. 2021. Tedy část tohoto období je za dobu před zveřejněním objednávky.

Dezinformace Ministerstva zdravotnictví dokresluje skutečnost, že na objednávce je uvedeno, že službu objednává Odbor komunikace s veřejností. Ovšem dopis Ministerstva zdravotnictví z 21. 1. 2021 tvrdí, že objednávku provedl tiskový odbor. Tak co je pravda a co dezinformace?

Ministerstvem placené slídění

Obsah služby je podle ministerské objednávky: „Objednáváme u Vás informačně-analytické služby v souvislosti s COVID-19. Analýza se zaměří na obsah v souvislosti s koronavirem (zpravodajské portály, blogy a weby publikující obsah charakteru článků), bude mít textovou a grafickou část v podobě grafu.“. Tedy základem je prohlížení veřejně dostupných textu na internetu a hledání názorů za 121 000 Kč, včetně DPH. To by nezvládla nějaká ministerská úřednice v rámci svého úvazku?

Ať platí ministr Blatný

Věc ukazuje, jak v době ohromného zadlužení státu, jsou utráceny peníze státu. Odpovědnost nesou konkrétní úředníci a ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ten by měl nahradit státu utracenou částku. Policie by měla prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví za ministra Blatného při zadávání veřejných zakázek postupovalo s péčí řádného hospodáře a nezpůsobilo státu škodu.

[ zpět ]