Datum: 16.02.2021

Trikolóra Brno-Jundrov: Hejtmane Grolichu odstupte!

Jihomoravský hejtman lidovec Jan Grolich požádal vládu o vyhlášení nouzového stavu, přestože s prodloužením nouzového stavu nesouhlasila Poslanecká sněmovna. Hejtman Grolich tak jednal v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti a umožnil masové porušování práv a svobod občanů Jihomoravského kraje.

Vládní krizová opatření mohou vstupovat do základních práv a svobod namísto zákonů, proto musí mít vláda po 30 dnech pro nouzový stav souhlas Poslanecké sněmovny jako představitele zákonodárné moci. Pakliže tento souhlas byl odepřen, nemůže být nahrazen žádostí hejtmana. Hejtman svou žádost opřel o krizový zákon, což je obyčejný zákon, který nemůže měnit pravidla a potřebu souhlasu Poslanecké sněmovny dané ústavním zákonem o bezpečnosti s vyšší právní sílou. Hejtman se nemůže opírat ani o ústavní právo na samosprávu kraje, protože postup hejtmana podle krizového zákona je výkonem přenesené státní správy na kraje, nikoliv součástí krajské samosprávy (samostatné působnosti). Asociace hejtmanů je soukromoprávní korporace, která nemůže nahradit nutný ústavní souhlas Poslanecké sněmovny jakožto ústavního orgánu. Snaha nahradit souhlas Poslanecké sněmovny žádostí hejtmana je zásahem do dělby moci a principů právního státu.

Jednání hejtmana Grolicha hodnotíme jako zneužití pravomoci úřední osoby, proto vyzýváme k jeho odstoupení a policii k prošetření jeho protiústavního jednání. Žádáme také, aby poškozeným občanům Jihomoravského kraje, ať již to jsou provozovatele vleků či obchodů, zaplatil náhradu škody z vlastních prostředků, ne z rozpočtu kraje. V historii Moravy nezasáhl žádný hejtman tak masově do práv občanů Moravy jako Grolich, nepočítáme-li zákaz nočního vycházení vynucený německými okupanty za druhé světové války. Grolich nese vinu za to, že občané kraje mají zákaz nočního vycházení. Grolich žádost o nouzový stav poslal na výzvu předsedy vlády, ukázal se jako vládní poskok. Lidovci nejsou skutečnou opozicí a spolu s ODS, TOP, STAN a Piráty skrze své hejtmany umožnili utlačování občanů za nouzového stavu. Jundrovská Trikolóra takovou kolaboraci hejtmana Grolicha s vládou vedoucí k pošlapání práv lidí odmítá.

Zdeněk Koudelka                                                               

Koordinátor Trikolóry Brno-Jundrov, občan kraje                              

[ zpět ]