Datum: 13.02.2006

Benešovy dekrety platí

Nejvyšší správní soud působící od začátku roku v Brně vydal 27. 11. 2003 dosud nejdůležitější rozhodnutí. Šlo o státní občanství bývalého knížete Hugo Salma zemřelého v roce 1946. Rozhodnutí se týká platnosti Benešových dekretů a restituce mnohamiliardového majetku na Moravě např. státního zámku Rájec či desetitisíc hektarů lesů v Moravském krasu včetně propasti Macocha. Hugo Salmovi byl v roce 1945 majetek zabaven jako osobě německé národnosti. Hugo Salm však využil možnosti dané Benešovými dekrety a požádal o určení, že zůstal československým občanem, neboť byl dle svého tvrzení věrný Československé republice. Tehdejší orgány řízení o jeho žádosti po jeho smrti 1946 nedokončily.

V roce 1992 požádali Salmovi potomci o vrácení obrovského zabaveného majetku. Část lesů jim dokonce na základě nesprávného rozhodnutí Městského soudu v Praze byla vydána. Teprve z podnětu města Blanska, které se rozhodlo aktivně bránit svůj majetek a nesouhlasilo s vydáním svého zámku, došlo k obratu. Razantní postup města Blanska i bez pomoci státu donutil Ministerstvo vnitra dokončit po 57 letech řízení o původní žádosti Hugo Salma. Roku 2002 rozhodlo, že Hugo Salm zemřelý 1946 ztratil podle Benešových dekretů československé občanství a tedy se majetek vracet nemá. Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podala rodina Salmů žalobu.

Nejvyšší správní soud žalobu zamítl a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra. Tedy Benešovy dekrety platí a mohou být užity i dnes v souvislosti s restitučními spory. Po nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu, jenž upřednostnil restituční zákony při vydání majetku před obecnou úpravou určení vlastnictví v občanském zákoníku, je nové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyjádřením další vrcholné soudní instance potvrzující nutné použití Benešových dekretů i dnes v restitučních sporech o vrácení majetku a prakticky se stvrzuje restituční hranice k 25. únoru 1948. Tento vývoj plně odpovídá rozhodování obecných soudů v kauze Kinský. S konečnou platností bude zřejmě ve všech věcech rozhodovat Ústavní soud. Pokud se ztotožní s přístupy Nejvyššího a Nevyššího správního soudu, pak stvrdí nenarušitelnost poválečných majetkových přesunů a právní jistotu nynějších vlastníků. Nutnou podmínkou úspěchu je aktivita státu i obcí v obraně svého majetku.

[ zpět ]