Datum: 03.02.2016

Lež Krajského státního zastupitelství v Brně

Krajské státní zastupitelství v Brně uvedlo 3. 2. 2016, že navrhlo, aby byl vzat do vazby Shahram Abdullah Zadeh občan Íránské islámské republiky ve věci žádosti Státního zastupitelství v Teheránu o vydání do Íránské islámské republiky. Podepsán je tiskový mluvčí a státní zástupce Hynek Olma.

Pomineme-li, že Olma neví, že se Írán píše s dlouhým Í, protože ve své tiskové zprávě uvádí krátké, hodnotím toto prohlášení jako lživé. Krajské státní zastupitelství dobře ví, že S. Zadeh má i občanství České republiky, na což jej mimo jiné výslovně upozornilo Ministerstvo spravedlnosti. Přitom platí zásada, že k cizímu státnímu občanství našich občanů se nepřihlíží. Rozhodně ne k jejich tíži. Našeho státního občana nelze vydat do cizího státu proti jeho vůli, výjimka je jen pro státy Evropské unie. Neuvedení toho, že S. Zadeh je náš státní občan, ale jen uvedení toho, že je občan Íránu, je projevem manipulativní polopravdy. S. Zadeh se svým vydáním nesouhlasí. Z tohoto pohledu je následné tvrzení, že státní zastupitelství postupuje podle zákona, lží. Zákon Krajské státní zastupitelství v Brně zneužívá způsobem hodným doby totalitních 50. let 20. století.

Související články:

Až na dno práva.

Žaluji vedení státního zastupitelství.

Obhajoba obhajoby.

Musí se bát všichni.

Nezákonnost trestního řízení a novináři.

Justiční kabáty ostudy.

[ zpět ]