Datum: 02.02.2016

Až na dno práva

Úpadek práva v trestním řízení dokazuje případ Shahram Abdullah Zadeh. Náš občan íránského původu, který zde žije asi 25 let, kdy vystudoval v Brně medicínu, byl propuštěn na kauci 150 milionů Kč z vazby, aby byl při propouštění zadržen na pokyn Krajského státního zastupitelství v Brně se záminkou, že bude rozhodováno o jeho vydání do Íránu. S. Zadeh je u nás trestně stíhán a téměř dva roky je vazbě, aniž byl Krajský soud v Brně schopen zahájit hlavní líčení, byť obžaloba byla podána v březnu 2015. Vinu popírá.

Záminkou k opětovnému zadržení S. Zadeha je mezinárodní pátrání iniciované Iránem. O tom vědělo státní zastupitelství, soud i policie po dobu předchozí vazby. Směšná je snaha Krajského státního zastupitelství v Brně reprezentováno státním zástupcem Jiřím Kadlecem vydat Zadeha do Íránu, když mu Krajský soud v Brně zakázal vycestovat. Lupičstvím je, že stát vezme od obviněného kauci za to, že bude propuštěn z vazby, aby tentýž stát jej ihned zbavil svobody, aniž by peníze vrátil. Buď měl přijmout kauci a nechat S. Zadeha na svobodě. Nebo jej měl nechat ve vazbě, aniž by z něj vylákal peněžitou kauci. Na komedii na propuštění a opětné zadržení S. Zadeha spolupracovala policie, státní zastupitelství a zřejmě i soudce krajského soudu Aleš Novotný. Soudce, který se propůjčí k takovému jednání, straní státnímu zastupitelství proti obžalovanému.

Celé vydávání do Íránu je habaďůra. Naše právo zakazuje vydávání občanů do ciziny bez jejich souhlasu. S. Zadeh podporuje íránskou opozici a nesouhlasí s vydáním do Íránu. Jeho vydání je nemožné. Přesto je zadržen. Na Krajském státním zastupitelství v Brně neznají právo nebo na něj kašlou jako v době brežněvovské prokuratury.

Šikanu S. Zadeha dokresluje, že v prosinci 2015 provedla policie domovní prohlídku jeho cely ve vazbě v Brně-Bohunicích. Nešlo o prohlídku Vězeňskou službou, ale policií. Byť byl S. Zadeh ve vazbě v Brně, zde má být souzen a trvale žije v Praze, nepovolil prohlídku soud v Brně. Státní zástupce si vybral soud ve Znojmě. Proč si vybral Znojmo? Potřeboval doplnit zásoby vína a spojil služební cestu s návštěvou sklepa? Nebo byl soud vybrán záměrně? Šikanována byla i obhajoba, které bylo odmítnuto vydání protokolu s výpovědí zadrženého i příkaz k zadržení.

Kauza středočeského hejtmana Davida Ratha byla Nejvyšším státním zastupitelstvím dána nepříslušnému Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem. Hodnotím věc tak, že důvodem bylo proslavit náměstkyni krajského státního zástupce Lenku Bradáčovou a připravit mediálně její povýšení na vrchní státní zástupkyni. Pokud bychom měli Podkarpatskou Rus a Bradáčová byla v Užhorodu, skončila by kauza Rath v Užhorodu. Jak dlouho bude Ústavní soud tolerovat, že si státní zastupitelství dle své libovůle vybírá soudy a soudce rozhodující o jeho návrzích v přípravném řízení trestním? Jak dlouho budeme ve férovosti trestního procesu klesat na dno?

Nikdo si díky zneužívání moci státním zastupitelstvím za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nemůže být jist žádnými právy. S. Zadeh zahájil proti zneužití moci hladovku. Vzbouřil se za nás všechny. Občanský odpor, ne soudy, nastolil v tomto státě demokracii v listopadu 1989 a jen odpor občanů proti zneužití moci může demokracii uhájit.

Související články:

Žaluji vedení státního zastupitelství.

Obhajoba obhajoby.

Musí se bát všichni.

Nezákonnost trestního řízení a novináři.

Justiční kabáty ostudy.

[ zpět ]