Datum: 02.08.2014

Nezákonnost trestního řízení a novináři

Na veřejnosti se objevila informace, že redaktoři Jakub Svoboda z Práva a Janek Kroupa z MF Dnes byli odposloucháváni policií v rámci trestního řízení o vynášení informací v trestní věci nákupů transportérů Pandur. Návrh na jejich odposlech podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a povolil jej Okresní soud v Ostravě. Nákup Pandurů se řešil v Praze a v Rakousku. V takovém případě má být činné státní zastupitelství v Praze a rozhodovat o odposleších, vazbě a jiných zásazích do práv člověka obvodní soud v Praze.

Jako v jiných kauzách je zde mimo svou zákonnou působnost činné Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Toto šolichání trestních kauz mezi Čechami a Moravou přikrývá Nejvyšší státní zastupitelství. Proto za protiprávnost v těchto trestních kauzách nese odpovědnost olomoucký vrchní státní zástupce a nejvyšší státní zástupce. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci koná v kauzách, kde je místně či věcně nepříslušné nebo takovou nepříslušnost kryje. Například trestní stíhání senátora Jiřího Čunka za údajnou trestnou činnost ve Vsetíně, dozorovalo nepříslušné Okresní státní zastupitelství v Přerově. Každý, kdo zná zeměpis Moravy, ví, že Přerov a Vsetín jsou dva sousední okresy, ale Vsetín nepatří do okresu Přerov. Tuto nezákonnost způsobilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, ale Vrchní státní zastupitelství v Olomouci věc nenapravilo, ač o ní vědělo. Je ústavně zoufalé, že vrchní státní zastupitelství si může svévolně vybírat mezi jednotlivými soudy, kde podá návrh na vazbu či odposlechy. Takovou možnost obhajoba nemá a tím je narušena rovnost zbraní stran před soudem. Navíc je podezřelé, že významné trestní věci jsou Nejvyšším státním zastupitelstvím šolichány Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a to si nevybere olomoucký okresní soud dle svého sídla, ale Okresní soud v Ostravě s tím, že předá řešení konkrétní věci na svou ostravskou pobočku.

I do nezákonné vazby poslal v známé kauze bývalých poslanců Tluchoře, Šnajdra a spol. Okresní soud v Ostravě. Následně vazbu zrušil Krajský soud v Ostravě a celé jejich trestní stíhání a tím i vazbu prohlásil za neústavní Nejvyšší soud v Brně. Je náhoda, že v kauze novinářů byl k povolení jejich odposlechů zvolen Okresní soud v Ostravě? Každý – politik, novinář i jiná osoba – má právo na zákonného a nestranného soudce. Státní zastupitelství i soud se musí vypořádat s ústavní rovinou. Není správné odposlouchávat novináře, kteří se nepodílejí na trestné činnosti, jen proto, aby se vypátral jejich zdroj, stejně jako není možné stíhat bývalé poslance za ústní projev, kterým se vzdali poslaneckého mandátu, když ústava stanoví nestíhatelnost poslanců za projevy učiněné ve sněmovně. Pokud státní zastupitelství či soud ignoruje ústavní normy, je jeho činnost neústavní.

Zákonodárce by měl učinit přítrž tomu, aby si státní zástupci mohli vybírat soud pro rozhodování o zásazích do práva lidí. Je nutné zrušit pomyslné vlaky mezi Prahou a Ostravou se zastávkou v Olomouci, které vezou vybrané trestní kauzy. Novináři Kroupa, Svoboda, exposlanci Tluchoř, Fuksa, Šnajdr stejně jako Jiří Čunek měli a mají právo na zákonného soudce a zákonné trestní řízení.

Odborný článek: Zákonná příslušnost státního zastupitelství jako právní hodnota. Bulletin advokacie 12/2013, ISSN 1210-6348, s. 35-39

[ zpět ]