Datum: 13.02.2006

Dekrety platí

Vztahy s Rakouskem i s Německem jsou občas zatíženy otázkou platnosti Benešových dekretů. Německá a rakouská strana se dovolává jejich neplatnosti neboť odporují současnému pojetí evropského práva tím, že jsou založeny na kolektivní vině, neboť zbavovaly majetku i občanství Němce a Maďary bez ohledu na individuální vinu v době okupace. Právní řád v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i na Slovensku je založen na existenci Benešových dekretů, které opravňují značné majetkové přesuny především zabavením majetku bývalých československých občanů německé a maďarské národnosti v roce 1945. Někdy se lze setkat s tvrzením, že Benešovy dekrety jsou sice platné, ale mrtvé, vyšlé z užívání. Právo však zná jen platné či neplatné právní předpisy, nikoliv živé či mrtvé. Právní předpis o pravidlech silničního provozu je velmi často aplikován, právní předpis o vývozu zbraní je použit nepoměrně méně, přesto není mrtvý. Stejně tak nejsou mrtvé Benešovy dekrety, jsou plně použitelné pro řešení právních věcí, které vznikly po 2. světové válce, ale nebyly dořešeny a řeší se nyní, zvláště v souvislosti s restitucemi. Dekrety se nyní sice používají řídce, ale stále. Nástupnickým státům Československa, tedy České republice i dnešnímu Slovensku nezbývá nic jiného, než držet zásadu platnosti Benešových dekretů, pokud nechtějí připustit radikální znejistění současných majetkových vztahů a případné tisícimiliardové finanční nároky na odškodnění ze strany odsunutých Němců i Maďarů vůči našemu státu i Slovensku. Jakékoliv politické reprezentaci České republiky i Slovenska nezbývá než z důvodu zachování stávajících právních i majetkových poměrů bránit dekrety před jejich právním zrušením, byť v morální oblasti mohou být zpochybněny. Při posuzování dekretů nelze odhlédnout od možných důsledků jejich zrušení, nelze odhlédnout od skutečnosti, že by takový postup vedl k radikální majetkové nejistotě statisíců našich dnešních občanů a k možnému osudovému zadlužení státu. Nelze změnit právní stav tehdy, pokud to povede k novým křivdám. Zrušení dekretů by fakticky zbouralo základy našeho poválečného právního řádu a tím přímo ohrozilo stabilitu našeho státu. Benešovy dekrety se i ve vztahu ke kritice z některých států Evropské unie musí posuzovat v historických souvislostech, nikoliv pouze dnešními právními kritérii.

[ zpět ]