Datum: 13.02.2006

Ne americkým základnám

Americký útok na Irák v rozporu s mezinárodním právem bez souhlasu Rady bezpečnosti vedl k odporu Německa, kde mají USA jako pozůstatek okupace Německa po druhé světové válce velké vojenské základny. Ihned se objevily zprávy o tom, že USA uvažují o přemístění těchto základen do východní Evropy, včetně území Čech, Moravy a Slezska. Důvody jsou politické. USA chtějí potrestat německou politiku nesouhlasu s útokem na Irák a dále chtějí přemístit své základny do zemí, které podle názoru USA budou více trpět americkou politiku, byť by se dostala do rozporu s mezinárodním právem. Pro USA je vojenský nevýhodné mít základny v zemích, které nebudou ochotny poslechnout americké zájmy a mohou například odmítnout dát k americkému užití svůj vzdušný prostor pro jakoukoliv válku. USA předpokládají, že malé východoevropské země budou těžko odporovat americkým zájmům. Samozřejmě umístění základen má i výhody. Především je to posílení ekonomiky státu, kde jsou základny umístěny, neboť každé vojenské zařízení vytváří řadu pracovních míst pro místní obyvatele a podnikatele. Američtí vojáci jsou nejlépe placení vojáci světa, což je přímo úměrné i jejich chuti utrácet dolary. Další významnou výhodou je přísun nových špičkových technologií.

Při rozhodování zda americké základny ano či ne je nutné zvážit všechny okolnosti. Pro evropskou sociální demokracii je základním programovým cílem budovat bezpečný svět na základě kolektivní bezpečnosti s principem zákazu útočné války s výjimkou útoku v souladu s Chartou Organizace spojených národů se souhlasem Rady bezpečnosti. Pro levicovou stranu je tento programový bod zásadním. Při jeho opuštění již by strana přestala být stranou levicovou a sociálně demokratickou. Byla by ji snad podle názvu ne podle programu. Sociálně demokratická strana musí chránit základní programovou pozici. Veškeré jiné přínosy, včetně hromad vojenských dolarů jsou vedlejší ve světle možné ztráty programového politického základu.

Pokud současná americká politika prosazuje své zájmy i za cenu vedení útočné války bez souhlasu Rady bezpečnosti, je nutné počítat s tím, že v zájmu této politiky budou použity i vojenské americké základny po celém světě. Každá země, v níž budou umístěny americké základny se dostane pod silný americký tlak, aby nebránila jejich užití a dala vlastní státní území k dispozici pro jakoukoliv budoucí americkou válku. Takovýto stav není v zájmu České republiky a je v rozporu s programovým východiskem evropské sociální demokracie v oblasti zachování světového míru. Bez ohledu na dílčí přínosy, musí sociální demokratická strana říci jasné ne americkým vojenským základnám.

[ zpět ]