Datum: 13.02.2006

Krize demokracie

Příznakem dneška je malý zájem občanů o veřejné dění. Důkazem je nepatrná účast v senátních doplňovacích volbách, ale rovněž v evropských volbách anebo v brněnském referendu o umístění hlavního nádraží. Jen snílek očekává zlepšení v listopadových krajských volbách.

Na trvalou voličskou neúčast mohou politické strany reagovat tak, že nebudou hájit zájmy všech voličů, ale soustředí se na zájmy trošky, která chodí k volbám, a budou se snažit oslovit jen ji. Půjde vlastně o sociální korupci malé, ale politicky aktivní části voličů. Avšak nechuť k volbám je obecná a zasahuje všechny sociální skupiny. Nelze říci, že výrazné hájení zájmů lékařů, policistů anebo řidičů bude znamenat, že příslušníci těchto skupin budou výrazně aktivnější voliči než příslušníci skupin jiných. Politické strany mohou však vcelku spokojeně a dlouhodobě pracovat s nepatrnou voličskou účastí a soustředit se na oslovování malého voličského vzorku. Demokracie formálně funguje i za nepatrné voličské účasti.

Nebezpečím takového stavu je, že se velká většina voličů aktivně neztotožňuje se systémem. Formální fungování demokracie je možné v klidných časech. Každá společnost však dřív nebo později dojde do stadia neklidu či krize. Právě krize prověřují pevnost každého politického systému. Také komunismus u nás neskončil 1989 po velké revoluci, ale protože vládnoucí vrstva ztratila podporu i běžných členů komunistické strany. Fakticky nebyl svržen, ale rozpadl se pod prvním větším protestním náporem.

Žádný politický systém v krizi neobstojí, pokud jej aktivně nechrání občané či nemá-li mocenskou podporu zvenčí. To je podstata největšího nebezpečí voličské neúčasti. Demokracie je vláda lidu, pokud se však lidé aktivně neztotožňují s demokracií, bude každá demokratická vláda slabá. Přitom však již nejde o osud vlády, ale o osud demokratického systému jako takového. V krizové době může snadno získat moc radikální populistické hnutí ohrožující demokracii. To je dlouhodobé největší nebezpečí současné voličské apatie a neúčasti, jde o předzvěst příští krize.

[ zpět ]