Datum: 08.11.2022

Česká televize tají a fabuluje

Od roku 2018 se snažím v rámci svobodného přístupu k informacím zjistit, kolik činí náklady na pořady Václava Moravce v České televizi, když mne stát nutí podílet se na jejím financování a tedy i na placení pořadů Václava Moravce. Česká televize a její generální ředitel reagují podle rady MUDr. Plzáka: zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.

Již dvakrát Městský soud v Praze rozhodl v této věci proti České televizi. Ovšem nic se nezměnilo. Zatlouká dál. Česká televize kašle na právo, soudy i snahu po veřejné kontrole nakládání s financemi. Naposledy v říjnu 2022 rozhod Úřad pro ochranu osobních údajů tak, že zrušil rozhodnutí České televize, kterým odmítla sdělit výši výrobních nákladů na pořady Václava Moravce s tím, že musí znovu rozhodnout o žádosti, kolik tyto pořady v roce 2017 stály nebo musí jasně napsat, v čem má spočívat obchodní tajemství.

Aby bylo něco obchodní tajemství, musí souviset s činností určenou k obchodování, tedy výrobě zboží či služeb pro trh. Jsem přesvědčen, že Česká televize s Moravcovými pořady neobchoduje. Neznám nikoho, kdo by si koupil vysílací práva. Požádal jsem Českou televizi o sdělení, zda někomu prodala tyto pořady a zda je nějakou formou k prodeji nabízela. Česká televize zatím neodpověděla.

Jednání České televize hodnotím jako projev její snahy zatajovat vlastní hospodaření. Představme si, že by takto postupoval nějaký státní orgán, to by redaktoři České televize řvali, ale když jde o jejich zaměstnavatele, poslušně drží hubu. O prohraných sporech České televize neinformují a neptají se v rámci zpravodajství svého generálního ředitele, proč jsou tyto údaje o nakládání s veřejnými prostředky tajné.

O co víc Česká televize tají můj boj proti mlžení o nakládání s veřejnými financemi, o to více hází špínu na ty, kteří chtějí její financování zprůhlednit. Dne 10. 10. 2022 o mne zveřejnila informaci s dehonestačním podtextem, že chodím na pivo a s kým a že jsem byl v moravském kroji a s kým. Vůbec jsem nebyl požádán o vyjádření a redaktorka uvedla ve vysílání, že tyto informace zjistila po pár kliknutí na internetu. Přitom vůbec neuvedla, že se úspěšně s Českou televizí soudím. Považuji za korektní, aby médium, které o někom vysílá či píše za veřejné peníze, uvedlo, že s ním je tento člověk v právním sporu. Hodnotím to tak, že očekávat korektnost od některých redaktorů České televize je jako očekávat korektnost od Goebbelse.

Určitě mohla redaktorka po pár kliknutí na internetu zjistit, že se nejen soudím s Českou televizí, která tají informace o svém hospodaření, ale také jsem se soudil s Ministerstvem zdravotnictví, jež masově porušovalo zákony při realizaci své politiky covidismu, která vedla k tomu, že dnes se likvidují u nás nepotřebné covidové vakcíny za 14 miliard korun, které stát zaplatil. Jednám tak proto, že považují za hrozné, jak různé skupiny tyjí z veřejných peněz. V případě covidu to byli obchodníci s vakcínami, testy a rouškami a v případě České televize jsou to skupiny sající peníze z jejího rozpočtu. Lidé mají právo vědět, co se děje s penězi, které jim stát bere na daních a poplatcích pro Českou televizi.

[ zpět ]