Nejnovější články

Ústavní soud o platech soudců

Ústavní soud nálezem z 19. 7. 2016, Pl.ÚS 20/15, zrušil část rozsudku Nejvyššího soudu z 29. 12. 2014. Tímto rozsudkem Nejvyšší soud přiznal soudkyni Okresního soudu Brno-venkov zpětně plat vycházející z trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Sám Ústavní soud tento plat přiznal soudcům až od 1. 1. 2015. Nejvyšší soud jednal v rozporu se zásadou, že rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení

Změna práva azylu

Právo azylu je upraveno v Listině základních práv a svobod jako právní nárok cizince na azyl a povinnost státu azyl poskytnout, jestliže je cizinec pronásledován za uplatňování politických práv a svobod. Stát může odepřít azyl jen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.

Původní historická koncepce azylu vycházela z tradičního pojetí práva na azyl jako ochrany jednotlivc

Předpoklad neviny a důkazy viny

Ústavní soud 19. 7. 2016 vyhověl ústavní stížnosti Vlastimila Matuly, který jako soudce Okresního soudu v Kladně byl 2010 na stáži na Ministerstvu spravedlnosti, kde zpracoval poklady k podání stížností pro porušení zákona. Právo podání stížnosti proti porušení zákona v trestních věcech přísluší ministrovi spravedlnosti a rozhoduje o ní Nejvyšší soud. V případě jedné stížnosti, kdy Vlastimil Matul